Κάρτα καυσαερίων
Ποινές εκπρόθεσμης έκδοσης KEK

Ποινές εκπρόθεσμης έκδοσης KEK

Δεν προβλέπεται καμία ποινή για εκπρόθεσμη έκδοση ΚΕΚ.

Δείτε επίσης:
Έλεγχος ΚΤΕΟ
με 3 δώρα
ΚΤΕΟmoto
με 4 δώρα
Εγώ πότε
περνάω ΚΤΕΟ;
ΚΤΕΟ Hellas
Στην υπηρεσία του οδηγού
Σε 6 σημεία ΚΤΕΟ σε όλη την Αττική
© 2015 KTEOHellas. All rights reserved