Δεν προβλέπεται καμία ποινή για εκπρόθεσμη έκδοση ΚΕΚ.

© 2016 KTEOHellas. All rights reserved.
Οnline ραντεβού ΚΤΕΟ Οnline ραντεβού ΚΤΕΟ 2