Αντίγραφο διπλώματος

Άρση παρακράτησης Moto

Η παρακράτηση κυριότητας είναι μια πρακτική ασφαλείας που συμβαίνει όταν αγοράζουμε μια μοτοσυκλέτα με δόσεις. Ο δανειστής που συνήθως είναι μια εμπορία ή μια τράπεζα, διατηρεί την κυριότητα της μοτοσυκλέτας μέχρι να αποπληρωθεί πλήρως από τον ιδιοκτήτη της. Ουσιαστικά δηλαδή προστατεύεται από το να μεταβιβάσει ο ιδιοκτήτης την μοτοσυκλέτα σε κάποιο 3ο πρόσωπο χωρίς να την έχει εξοφλήσει στον δανειστή. Μόλις αποπληρωθεί ο δανειστής, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά από αυτόν και να τα καταθέσει στην Περιφέρεια που ανήκει το όχημα ώστε να προβεί σε άρση παρακράτησης και να περάσει η κυριότητα στον ίδιο.

Συνολικό κόστος:
20€
24ωρο τηλ. κέντρο
Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστείτε

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση Άρσης Παρακράτησης Οχήματος
 2. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο του ιδιοκτήτη
 3. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος

Επίσης:

Αν η παρακράτηση είναι από τράπεζα τότε:

 • Εξοφλητικό τραπέζης

Αν η παρακράτηση είναι από ιδιώτη τότε:

 • Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα ή το ΚΕΠ.

Αν η παρακράτηση είναι από αντιπροσωπεία τότε:

 • Υπεύθυνη δήλωση της αντιπροσωπείας που αγοράστηκε η μοτοσυκλέτα ότι έχει εξοφληθεί θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα ή το ΚΕΠ
 • ΦΕΚ ίδρυσης αντιπροσωπείας

Συνιστούμε αν δεν γνωρίζετε ποιος έχει την κυριότητα της μοτοσυκλέτας σας (τράπεζα, εμπορία, αντιπροσωπεία) να επικοινωνήσετε με τον πωλητή της μοτοσυκλέτας σας ή με την οικεία Περιφέρειά σας και να σας δώσουν περισσότερες πληροφορίες για να προμηθευτείτε τις σωστές δηλώσεις.

Κατάθεση δικαιολογητικών και χρόνος ολοκλήρωσης

 • Αν η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνει στην Περιφέρεια η διαδικασία ολοκληρώνεται σε 50 ημέρες.
 • Αν η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνει στα ΚΕΠ, λόγω της αποστολής-λήψης των εγγράφων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας και ο ενδιαφερόμενος ειδοποιείται από τα ΚΕΠ μέσω sms ή τηλεφώνου όταν αυτή ολοκληρωθεί, ώστε να προσέλθει στο ΚΕΠ και να παραλάβει το τελικό έγγραφο.
 • Αν η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνει στο δίκτυο των ιδιωτικών ΚΤΕΟ της ΚΤΕΟΗellas, τότε η διαδικασία ολοκληρώνεται σε 7 περίπου εργάσιμες ημέρες, με την προϋπόθεση όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του δημοσίου να λειτουργούν κανονικά (απεργίες, αργίες, κ.λπ).

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε

 • Η άρση παρακράτησης δεν επιβαρύνει οικονομικά τον ενδιαφερόμενο με παράβολα
 • Η συμπλήρωση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του αιτούντος είναι υποχρεωτική.
 • Η παρακράτηση μπορεί να γίνει με μια απλή υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αιτών θα δηλώνει πως θέλει να παρακρατηθεί η κυριότητα της μοτοσυκλέτας.
 • Αν έχει γίνει διπλή παρακράτηση (π.χ. τράπεζα και αντιπροσωπεία) τότε θα πρέπει να γίνει άρση και για τις δύο περιπτώσεις με την κατάθεση των ανάλογων δικαιολογητικών.
 • Συνήθως οι επαγγελματίες (εμπορίες, αντιπροσωπείες κλπ) συνάπτουν συνεργασίες με τράπεζες οι οποίες χρηματοδοτούν την αγορά μιας μοτοσυκλέτας. Την κυριότητα, ανάλογα την συμφωνία των εμπλεκόμενων μερών, μπορεί να την έχει η τράπεζα ή η εμπορία ή και οι 2 με αποτέλεσμα να χρειαστείτε δηλώσεις από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Για να αποφύγετε την ταλαιπωρία συνιστούμε να επικοινωνήσετε με την οικεία σας περιφέρεια και από τον φάκελο της μοτοσυκλέτας σας να σας πουν ακριβώς ποιος διατηρεί την κυριότητα του οχήματός σας και να αναζητήσετε από αυτόν τα δικαιολογητικά για την άρση παρακράτησης.
 • Αν η κατάθεση των δικαιολογητικών δεν γίνει αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο τότε όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής από την αστυνομία ή τα ΚΕΠ. Επιπλέον θα χρειαστεί και εξουσιοδότηση επίσης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής μαζί με επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του εξουσιοδοτημένου προσώπου.
© 2021 KTEOHellas. All rights reserved.

Cookie settings

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύουν πληροφορία στον browser κατά τη διάρκεια της περιήγησης σας στο www.kteohellas.gr και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στγμή.

Google Reviews
Book Now
Reminder
Car Insurance
+