ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αγαπητοί πελάτες.

Με κυβερνητική απόφαση τα ΚΤΕΟ επαναλειτουργούν από την 4η Μαΐου. Να σας ενημερώσουμε πως λόγω του Covid-19 και των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν, στα δελτία ΚΤΕΟ που έληξαν από τις 7/03/2020 έως και τις 3/05/2020, έχει δοθεί παράταση 70 ημερών. Για να αποφύγετε την ταλαιπωρία και τον άσκοπο συνωστισμό, παρακαλούμε εκμεταλλευτείτε την νέα προθεσμία και προγραμματίστε την επίσκεψή σας έγκαιρα και κοντά στη λήξη της.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την κατανόηση.

KTEOHellas AE.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ SCOOTER»

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΤΕΟ HELLAS ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΚΤΕΟHellas A.E.», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών Αττικής, στην οδό Ανεμώνης 5 και Δεκελείας 96 (στο εξής: «Διοργανώτρια Εταιρία»), διοργανώνει προωθητικό πρόγραμμα - διαγωνισμό με τίτλο «ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ SCOOTER», σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

Σκοπός του διαγωνισμού

είναι η ανάδειξη μέσω κληρώσεως, ενός τυχερού νικητή, ο οποίος θα λάβει ένα σκούτερ καινούριο μάρκας Piaggio, μοντέλο Liberty, τύπος Liberty 125 i-Get ABS, 124 κ. εκ., όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.piaggio.com/gr_EL/models/liberty-range/piaggio-liberty/piaggio-liberty-125-abs/ (στο εξής: «Το Δώρο»).

Το Δώρο είναι προκαθορισμένο, συγκεκριμένο, προσωποπαγές και αποκλείεται η μεταβίβαση του, η ανταλλαγή, η εξαργύρωσή του ή η αντικατάστασή του με άλλα αντικείμενα.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:

 • (α) όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος,
 • (β) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,
 • (γ) είναι κάτοχοι διπλώματος οδήγησης μοτοσυκλέτας κυβισμού άνω των 50 κυβικών εκατοστών, και
 • (δ) προσέρχονται σε ένα από τα ΚΤΕΟ της Διοργανώτριας Εταιρείας που μπορούν να πραγματοποιήσουν τεχνικό έλεγχο δικύκλου, τα οποία σήμερα βρίσκονται στο Ν. Φάληρο (Πειραιά), στο Κορωπί και στο Περιστέρι, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού (όρος 3), προσκομίζοντας δίκυκλο όχημα, προκειμένου να διενεργηθεί ο προβλεπόμενος τεχνικός έλεγχος (αρχικός ή περιοδικός) (στο εξής: «οι Συμμετέχοντες»)

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας και των συνδεδεμένων εταιριών, καθώς και οι σύζυγοι αυτών και οι συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού.

3. Διάρκεια του διαγωνισμού

Ως διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού, είχε αρχικά ορισθεί το χρονικό διάστημα από 3/3/2020 και ώρα 07.00 π.μ. έως 31/7/2020 και ώρα 19.00 μ.μ. Για λόγους ανωτέρας βίας, που οφείλονται στην πανδημία COVID -19, η διάρκεια του διαγωνισμού παρατείνεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 19.00 μ.μ. Πέρα των αναφερομένων ρητώς κατωτέρω στο άρθρο 12 των παρόντων όρων και δεδομένης της πρωτόγνωρης γενικότερης συγκυρίας της πανδημίας, η Εταιρία διαφυλάσσει ρητά το δικαίωμά της να παρατείνει, αναστείλει ή ακόμα και να ματαιώσει τον παρόντα διαγωνισμό.

4. Τρόπος συμμετοχής σε διαγωνισμό

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, με την επιφύλαξη του όρου 2, καλούνται κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, προκειμένου να είναι έγκυρη η συμμετοχή τους:

 • (α) Να προσκομίσουν προς έλεγχο δίκυκλο όχημα σε ένα από τα τρία (3) ΚΤΕΟ της Διοργανώτριας Εταιρείας που μπορούν σήμερα να διενεργήσουν τεχνικό έλεγχο δικύκλων, και τα οποία σήμερα βρίσκονται στο Ν. Φάληρο (Πειραιά), στο Κορωπί και στο Περιστέρι.
 • (β) Με την έναρξη του ελέγχου (κατά την διαδικασία παράδοσης των εγγράφων στη γραμματεία), παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο ένα (1) Δελτίο Συμμετοχής σε Διαγωνισμό (στο εξής: «Δελτίο Συμμετοχής»), και παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα να δηλώσει Συμμετοχή στο Διαγωνισμό, συμπληρώνοντας συγχρόνως τα στοιχεία του, ήτοι: ονοματεπώνυμο, αριθμό κυκλοφορίας δίκυκλου οχήματος, ημερομηνία, αριθμό κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.. Για να θεωρηθεί έγκυρη μια συμμετοχή θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί όλα τα παραπάνω πεδία.
 • (γ) Ο συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή υποβολή των στοιχείων του.
 • (δ) Με τη συμπλήρωση και υποβολή του Δελτίου Συμμετοχής, ο Συμμετέχων θα καλείται να δηλώσει ότι:
  • i) Συμφωνεί και αποδέχεται του παρόντες όρους του Διαγωνισμού και συμφωνεί με τη συμμετοχή του σε αυτό,
  • ii) Συναινεί με τη συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό, επιλέγοντας τα αντίστοιχα πεδία του Δελτίου Συμμετοχής, και υπογράφοντας το Δελτίο Συμμετοχής, το οποίο στη συνέχεια θα παραδίδει σε υπάλληλο της γραμματείας της Διοργανώτριας εταιρείας.
 • (ε). Τα αρχεία που τηρεί η Διοργανώτρια συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής
 • (στ) Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό, δεν συνεπάγεται καμία οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων.

5. Τρόπος ανάδειξης νικητή

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας της διάρκειας του Διαγωνισμού, και συγκεκριμένα την 1/10/2020 και ώρα 19:30’ στο υποκατάστημα Ν. Φαλήρου της εταιρίας (Λ. Αθηνών Πειραιώς 50 – Πειραιάς) παρουσία εκπροσώπου της Διοργανώτριας Εταιρείας . Στην κλήρωση θα υποβληθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στον ως άνω τόπο και χρόνο.

Από την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής από τους Συμμετέχοντες (και ένας (1) επιλαχών, σε περίπτωση που καταστεί αδύνατη η επικοινωνία με τον αρχικό νικητή ή αυτός δεν παραλάβει το Δώρο, ή σε περίπτωση μη έγκυρης συμμετοχής του αρχικού νικητή). Η διαδικασία θα βιντεοσκοπηθεί και θα κρατηθεί σε αρχείο.

Η διαδικασία της κλήρωσης θα είναι ανοιχτή στους συμμετέχοντες, στο κοινό και στα Μ.Μ.Ε.

Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα (web page) της Διοργανώτριας Εταιρείας https://www.kteohellas.gr/.

6. Επικοινωνία με τον νικητή

Η Διοργανώτρια Εταιρεία αναλαμβάνει να ενημερώσει τον νικητή του Διαγωνισμού, σε σχέση με την ανάδειξή του ως νικητή, εντός 5 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάδειξής του, επικοινωνώντας μαζί του μέσω e-mail ή/και μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο, που έχει δηλώσει στο Δελτίο Συμμετοχής,. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων που δηλώθηκαν. Η έγκαιρη ενημέρωση αποδεικνύεται πλήρως από το mail server της «ΚΤΕΟHellas A.E.», είτε από τα σχετικό μήνυμα τύπου sms μέσω κινητής τηλεφωνίας. Ο νικητής θα πρέπει εντός χρονικού διαστήματος 5 ημερών από την ενημέρωσή του, να επικοινωνήσει με τη Διοργανώτρια Εταιρεία, και να προσέλθει στο υποκατάστημα Ν. Φαλήρου (Λ. Αθηνών Πειραιώς 50 – Πειραιάς) με την ταυτότητα, την άδεια οδήγησης δικύκλου και αποδεικτικό έγγραφο του ΑΦΜ του, εντός χρονικού διαστήματος 5 ημερών από την ενημέρωσή του, προκειμένου να δηλώσει ότι αποδέχεται το Δώρο, δηλώνοντας συγχρόνως το όνομα και το επώνυμό του, τον αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής, διεύθυνση, ΤΚ, τηλέφωνο, ηλικία και ΑΦΜ. Επίσης, εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος οφείλει να προσκομίσει όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο έγγραφα και εξουσιοδοτήσεις, ώστε να εκδοθεί επ’ ονόματί του η άδεια κυκλοφορίας του Δώρου.

7. Παραλαβή του Δώρου

Ο νικητής θα παραλάβει το Δώρο από το υποκατάστημα Ν. Φαλήρου (Λ. Αθηνών Πειραιώς 50 – Πειραιάς) (. Ο νικητής δεν επιβαρύνεται με έξοδα έκδοσης αρχικής άδειας.ς). Ο νικητής θα πρέπει να παραλάβει το Δώρο, προσκομίζοντας τα ανωτέρω αναφερόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος εντός 30(τριάντα) ημερών από την ημερομηνία που προσήλθε προσηκόντως στα γραφεία της Διοργανώτριας για να δηλώσει ότι αποδέχεται το δώρο καθώς και να δηλώσει τα προσωπικά του στοιχεία, προσκομίζοντας συγχρόνως όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο έγγραφα και εξουσιοδοτήσεις, ώστε να εκδοθεί επ’ ονόματί του η άδεια κυκλοφορίας του Δώρου. Με την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας παραλαβής του Δώρου, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται και δεν υπέχει ή αναλαμβάνει ευθύνη έναντι του νικητή.

8. Ανάδειξη επιλαχόντα ως νικητή

Σε περίπτωση που η επικοινωνία με το νικητή καταστεί αδύνατη, ή εάν αυτός δεν επικοινωνήσει με την εταιρεία αν και ενημερώθηκε και δεν προσέλθει προσηκόντως, ή εάν δεν παραλάβει το Δώρο, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ή αν αρνηθεί να παραλάβει, για οποιοδήποτε λόγο, ή εάν η συμμετοχή του νικητή είναι μη έγκυρη, ή εάν ακυρωθεί η συμμετοχή του, τότε θα ανακηρύσσεται νικητής, ο επιλαχών. Η Διοργανώτρια Εταιρεία αναλαμβάνει να ενημερώσει τον επιλαχόντα για την ανάδειξή του ως νικητή, επικοινωνώντας μαζί του μέσω e-mail ή/και μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο, που έχει δηλώσει στο Δελτίο Συμμετοχής, ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, ο δε επιλαχών θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια Εταιρεία, να προσέλθει στα γραφεία της προσηκόντως και να παραλάβει το Δώρο, εντός των προθεσμιών που αναφέρονται ανωτέρω για το νικητή.

Σε περίπτωση που αφού ακολουθηθεί η ως άνω διαδικασία δεν καταστεί εφικτή η κατά το προαναφερθέντα παράδοση και παραλαβή του Δώρου, ούτε στον Επιλαχόντα, τότε η Διοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα κατά την κρίση της το εν λόγω Δώρο

9. Συναίνεση του δικαιούχου σε διαφημιστική προβολή

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα του νικητή και να δημοσιεύσει φωτογραφίες αυτού στην ιστοσελίδα της ( https://www.kteohellas.gr/, και στις σελίδες που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, instagram, twitter κλπ.), καθώς και σε οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο ή μέσο μαζικής ενημέρωσης, να βιντεοσκοπήσει και να αναμεταδώσει την εκδήλωση παράδοσης και παραλαβής του Δώρου και να προβεί στη διαφημιστική εκμετάλλευση του σχετικού γεγονότος και ιδίως της παραλαβής του Δώρου, χωρίς την καταβολή σε αυτόν οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι συγκατατίθενται στη χρήση του ονόματός τους, και στη χρήση αρχείων προβολής (φωτογραφίες και βίντεο) για διαφημιστικούς σκοπούς της Διοργανώτριας Εταιρείας Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα μη απόδοσης του Δώρου, σε περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα, ή διαφημιστική εκμετάλλευση του γεγονότος ή άλλη ανακοίνωση, ή αρνηθεί τη συμπερίληψη του ονόματός του σε καταχωρήσεις ή τη λήψη και δημοσίευση φωτογραφιών και βίντεο. Για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, διευκρινίζεται ότι το «δώρο» θα παραδοθεί κατά την ημέρα που θα προσκομισθούν τα αναφερόμενα έγγραφα στο άρθρο 5 του παρόντος, ημέρα κατά την οποία θα γίνει και η τελετή παράδοσης. Ακολούθως και μετά από το χρονικό διάστημα που απαιτείται από τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες, με χρήση των εγγράφων που θα έχει προσκομίσει ο νικητής, θα εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες επ’ ονόματί του.

10. Δικαίωμα αποκλεισμού

Σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα αποκλεισμού κάθε συμμετέχοντα, ακόμα και αν έχει αναδειχθεί νικητής, και κατά το στάδιο παράδοσης του δώρου, η δε συμμετοχή του ακυρώνεται, σε περίπτωση που:

 • (α) για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
 • (β) η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος,
 • (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές
 • (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του δώρου αποβεί άκαρπη για διάστημα πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την κλήρωση
 • (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν επικοινωνήσει με τη Διοργανώτρια και δεν προσέλθει ή δεν προσέλθει προσηκόντως και εμπροθέσμως και δεν παραλάβει το Δώρο εντός των προθεσμιών και σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7 του παρόντος
 • (στ) εάν αρνηθεί να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα, ή διαφημιστική εκμετάλλευση του γεγονότος ή άλλη ανακοίνωση, ή αρνηθεί τη συμπερίληψη του ονόματός του σε καταχωρήσεις ή τη λήψη και δημοσίευση φωτογραφιών και βίντεο, σύμφωνα με τον όρο 10 του παρόντος

11. Ευθύνη Διοργανώτριας Εταιρείας

Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ευθύνεται εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας του ελέγχου της, τα διατηρούμενα αρχεία αλλοιωθούν ή καταστραφούν ολικώς ή μερικώς.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δε ευθύνεται για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του Νικητή ή του Επιλαχόντα, που οφείλεται στη μη λήψη ή μη ανάγνωση από αυτόν του e-mail ή μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει στο Δελτίο Συμμετοχής. Επισημαίνεται ότι όταν η ενημέρωση πραγματοποιείται με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τηλέφωνο, η λήψη του μηνύματος προϋποθέτει ότι το κινητό τηλέφωνο είναι ανοιχτό, έχει σήμα, δεν έχει φραγή λήψης μυνημάτων λόγω πλήρωσης της μνήμης του κινητού ή κάποιας άλλης αιτίας και δεν υπάρχει γενικότερη φραγή. Στην περίπτωση δε πραγματοποίησης της ανωτέρω ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπάρχει ενδεικτικά περίπτωση να μην παραληφθεί το μήνυμα λόγω των ρυθμίσεων «firewall» ή να θεωρηθεί από τον server του λήπτη ως “spam”.

Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά στην κάλυψη της αξίας του Δώρου και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται στην κάλυψη άλλων εξόδων που συνδέονται με την αξιοποίησή του. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με οποιαδήποτε φορολογική, ασφαλιστική ή άλλη επιβάρυνση τυχόν προκύψει, εξ αίτιας ή επ’ ευκαιρίας της μεταβίβασης ή της παράδοσης του Δώρου στο νικητή, η οποία και θα βαρύνει τον τελευταίο.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του Δώρου εξαιτίας τοπικών αργιών ή εορτών, καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του Δώρου, ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται σε σχέση με τη μεταφορά ή απόδοση του Δώρου. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής, ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της.

Επίσης, η Διοργανώτρια εταιρεία δεν ευθύνεται σε αποζημίωση για πραγματικό ελάττωμα του αντικείμενο του Διαγωνισμού (Δώρου) ούτε ευθύνεται για αντικατάσταση του, ούτε ευθύνεται με κανένα άλλο τρόπο για οποιαδήποτε ζημία θετική/ αποθετική/ διαφυγόν κέρδος, προκληθεί σε βάρος του νικητή, άμεσα ή έμμεσα από το Διαγωνισμό, ή εξ αφορμής της απονομής ή/και της χρήσης του απονεμηθέντος Δώρου. Σε περίπτωση πραγματικού ελαττώματος του Δώρου, ο νικητής θα πρέπει να απευθυνθεί στην PIAGGIO Hellas AE, την Ελληνική αντιπροσωπία της κατασκευάστριας εταιρείας η οποία εισάγει και διανέμει τα προϊόντα της στην Ελλάδα.

Μετά την λήξη της Διάρκειας του Διαγωνισμού και την παράδοση- παραλαβή του Δώρου στο Νικητή ή στον Επιλαχόντα, κατά τα προαναφερόμενα, οποιαδήποτε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται. Η Εταιρεία δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων.

12. Αναστολή ή ματαίωση διαγωνισμού και τροποποίηση όρων

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει προσωρινά ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας ελέγχου της ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας, που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής του ή για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Site. Ως σημαντικός λόγος νοείται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περίπτωση παρεμπόδισης του Διαγωνισμού λόγω υπαιτιότητας τρίτων.

Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους παρόντες Όρους Συμμετοχής Διαγωνισμού, να μεταβάλει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της κλήρωσης, το προσφερόμενο Δώρο, αντικαθιστώντας το με άλλο ίσης αξίας, τον τρόπο παροχής του Δώρου ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του παρόντος, με σχετική ανακοίνωση στ στην ιστοσελίδα της

13. Προσωπικά Δεδομένα

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: ονοματεπώνυμο, αριθμός κυκλοφορίας δίκυκλου οχήματος, , ημερομηνία ελέγχου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και η υπογραφή τα οποία καταχωρούνται στο Δελτίο Συμμετοχής. Κάθε Συμμετέχων παρέχει προς την Διοργανώτρια Εταιρεία, η οποία ενεργεί ως «Υπεύθυνη Επεξεργασίας» κατά τους όρους του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων-GDPR, τη συγκατάθεσή του να τηρεί σε ηλεκτρονικό ή μη αρχείο και να επεξεργάζεται τα δεδομένα, με σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη του νικητή και του επιλαχόντα, την επικοινωνία με το νικητή ή τον επιλαχόντα, την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, την απόδοση του Δώρου, την προβολή και την εν γένει δημοσιότητα του Διαγωνισμού, βάσει του εννόμου συμφέροντός της. Η εταιρεία δεν θα επεξεργαστεί τα δεδομένα για άλλους σκοπούς πέραν αυτών που αναφέρονται ρητά στο παρόν. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που ζητούνται από τους συμμετέχοντες θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς marketing και άλλες προωθητικές ενέργειες της Διοργανώτριας Η Διοργανώτρια θα διατηρήσει τα Προσωπικά Δεδομένα των Συμμετεχόντων για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού και, σε κάθε περίπτωση, για όσο χρονικό διάστημα επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

H Διοργανώτρια έχει θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας και τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα Προσωπικά Δεδομένα των Συμμετεχόντων θα διατηρούνται ασφαλή. Στα πλαίσια αυτά επιδιώκει τη διαρκή αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας και των τεχνολογικών μέτρων που χρησιμοποιεί, σύμφωνα με τις νομικές και τεχνολογικές εξελίξεις, προκειμένου να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα από τους κινδύνους τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, άνευ αδείας κοινολόγησης ή προσπέλασης.

Σε περίπτωση παραβίασης, θα ενημερώσει άμεσα τους συμμετέχοντες καθώς και την αρμόδια εποπτική αρχή.

Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εργαζομένων ή/και συνεργατών της Διοργανώτριας που ενδέχεται να εμπλακούν στην διεξαγωγή του Διαγωνισμού και στην ανάδειξη του Νικητή του Διαγωνισμού και στην απόδοση Δώρου σε αυτόν. Όλοι αυτοί οι αποδέκτες θα έχουν πρόσβαση μόνο σε όσα από τα Προσωπικά Δεδομένα των Συμμετεχόντων είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων και των υπηρεσιών που έχουν αναλάβει απέναντι στην Διοργανώτρια αναφορικά με την διεξαγωγή /ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Όπου η Διοργανώτρια παρέχει τα Προσωπικά Δεδομένα των Συμμετεχόντων σε τρίτα πρόσωπα, το κάνει με δεδομένο πως αυτά τα τρίτα πρόσωπα συμφωνούν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Οι Συμμετέχοντες διατηρούν πάντοτε το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, εναντίωσης στην επεξεργασία και περιορισμού στην επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων καθώς και δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής τους για την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων, δικαίωμα διαγραφής και φορητότητας Προσωπικών Δεδομένων, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικών και νόμιμων λόγων που επιβάλλουν την επεξεργασία και οι οποίοι υπερισχύουν ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, οι συμμετέχοντες μπορούν να αποστείλουν σχετικό έγγραφο αίτημα στην Διοργανώτρια, στην διεύθυνση οδός Ανεμώνης 5 και Δεκελείας 96, Δήμος Αχαρνών Αττικής ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kteohellas.gr. Επίσης, έχουν το δικαίωμα της καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εγγράφως (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) ή ηλεκτρονικά (www.dpa.gr)

14. Τελικές διατάξεις

Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων του παρόντος.

Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικά με τους παρόντες Όρους και το Διαγωνισμό, θα λύεται οριστικά σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από το Διαγωνισμό και τους όρους του, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

Οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό, θα βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδατης «ΚΤΕΟHellas A.E.», www.kteohellas.gr/category/518/moto-win.html καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

Οι όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στη συμβολαιογράφο Αθηνών Αριστοτελεία Αναργύρου Βαγενά, με έδρα την Αθήνα, οδός Σόλωνος, αριθμός 31 (τηλ. 2103630565).

© 2020 KTEOHellas. All rights reserved.

Cookie settings

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύουν πληροφορία στον browser κατά τη διάρκεια της περιήγησης σας στο www.kteohellas.gr και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στγμή.