ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αγαπητοί πελάτες.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), ΦΕΚ 951 Β’ της 21/3/2020, λόγω των έκτακτων συνθηκών από τον Κορωνοϊό Covid-19, όλα τα ΚΤΕΟ της χώρας* υποχρεούνται να αναστείλουν την λειτουργία τους. Να σας ενημερώσουμε πως έχει ήδη δοθεί παράταση 45 ημερών για όποιον έχει υποχρέωση να περάσει ΚΤΕΟ/ΚΕΚ μέχρι και την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020. Η παράταση ισχύει για αρχικούς και περιοδικούς ελέγχους, επανελέγχους και για κάρτες καυσαερίων (βλ. Απόφαση Υπ. Μεταφορών 19758/1397 της 19/3/2020).

Παρακαλούμε λοιπόν, να μην προσέλθετε σε κάποιο από τα ΚΤΕΟ αν δεν βεβαιωθείτε πως λειτουργούμε και πάλι (ακόμα και αν έχετε κλείσει ραντεβού). Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είμαστε πολύ σύντομα κοντά σας για να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Μέχρι τότε, σας παρακαλούμε να “Μ Ε Ι Ν Ε Τ Ε Σ Π Ι Τ Ι”. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να μας καλέσετε στο 210-2.44.44.44.

*Εξαιρούνται τα ΚΤΕΟ που εξυπηρετούν μεγάλα φορτηγά διεθνών μεταφορών, όπου μπορούν να ελέγχουν ΜΟΝΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ.

Άδεια ρυμούλκησης

Άδεια ρυμούλκησης

Αν είστε κάτοχος μπαγκαζιέρας, τρέιλερ ή τροχόσπιτου θα πρέπει να προμηθευτείτε κατάλληλη άδεια, όπως λέγεται, ρυμούλκησης για να μπορείτε να το κινείτε νόμιμα.

Απαιτούμενα παράβολα

 • Για την έκδοση άδειας ρυμούλκησης ελαφρών ρυμουλκούμενων (τρέιλερ ή μπαγκαζιέρας) η διαδικασία δεν επιβαρύνει οικονομικά τον ενδιαφερόμενο.
 • Για την έκδοση άδειας ρυμούλκησης τροχόσπιτου τότε θα χρειαστείτε ένα παράβολο των 3 ευρώ από τη Δ.Ο.Υ.

Τι πρέπει να γνωρίζετε

 • Θα πρέπει να ενημερώσετε την ασφαλιστική σας εταιρεία για την ρυμούλκηση τρέιλερ, μπαγκαζιέρας ή τροχόσπιτου ώστε σε περίπτωση ατυχήματος να έχετε τις απαραίτητες καλύψεις
 • Για ιδιοκατασκευές η διαδικασία προβλέπει ειδική έγκριση τύπου που είναι ακριβή και χρονοβόρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με περιπτώσεις ιδιοκατασκευών θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Περιφέρεια του τόπου κατοικίας σας

Δικαιολογητικά ανάλογα της περίπτωσης:

I. Ελαφρά ρυμουλκούμενα (μπαγκαζιέρες ή τρέιλερ μεταφοράς λέμβων, καινούργια - μεταχειρισμένα), όχι ιδιοκατασκευής.

Για καινούργιο ελαφρό ρυμουλκούμενο:

 • Αίτηση άδειας ρυμούλκησης
 • Έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής του αυτοκινήτου (manual) ή βεβαίωση αντιπροσωπείας όπου φαίνεται η ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου
 • Τιμολόγιο ή απόδειξη αγοράς του ρυμουλκουμένου οχήματος
 • Έγκριση τύπου ή μεμονωμένη έγκριση του ρυμουλκούμενου σύμφωνα με την 2007/46 ΕΚ ή την ΥΑ 5299/406/12 (Β’ 2840) από τον πωλητή
 • Άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου

Για μεταχειρισμένο ελαφρό ρυμουλκούμενο:

 • Αίτηση άδειας ρυμούλκησης
 • Έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής του αυτοκινήτου (manual) ή βεβαίωση αντιπροσωπείας όπου φαίνεται η ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου
 • Άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
 • Παλαιά άδεια ρυμούλκησης
 • Ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο από Δ.Ο.Υ. ή υπεύθυνη δήλωση περί μεταβίβασης ή παραχώρησης της χρήσης του ρυμουλκούμενου
 • Έγκριση τύπου ή μεμονωμένη έγκριση του ρυμουλκούμενου σύμφωνα με την 2007/46 ΕΚ ή την ΥΑ 5299/406/12 (Β’ 2840) από τον πωλητή.

II. Αλλαγή ρυμουλκού (επιβατηγά)

 • Αίτηση άδειας ρυμούλκησης
 • Έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής του αυτοκινήτου (manual) ή βεβαίωση αντιπροσωπείας όπου φαίνεται η ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου
 • Άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
 • Παλαιά άδεια ρυμούλκησης
 • Βεβαίωση ικανότητας έλξης
 • δήλωση ( Ν 1599/86 ) από ιδιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό σύμφωνα με την 34075/3603/99 ( ΦΕΚ 2117Β/06-12-99) απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

III. Ιδιοκατασκευές (μπαγκαζιέρες ή τρέιλερ μεταφοράς λέμβων)

 • Αίτηση άδειας ρυμούλκησης
 • Έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής του αυτοκινήτου (manual) ή βεβαίωση αντιπροσωπείας όπου φαίνεται η ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου
 • Τιμολόγια και αποδείξεις αγοράς υλικών
 • Ειδική έγκριση τύπου του ρυμουλκούμενου
 • Βεβαίωση ικανότητας έλξης

Σημείωση: Για ιδιοκατασκευές, η διαδικασία προβλέπει ειδική έγκριση τύπου (μεμονωμένη) που είναι ακριβή και χρονοβόρα. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Περιφέρεια του τόπου κατοικίας σας.

IV. Τροχόσπιτα καινούργια ή μεταχειρισμένα προέλευσης εξωτερικού

 • Αίτηση άδειας ρυμούλκησης
 • Έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής του αυτοκινήτου (manual) ή βεβαίωση αντιπροσωπείας όπου φαίνεται η ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου
 • Παράβολο των 3 ευρώ από τη Δ.Ο.Υ.
 • Τίτλος κυριότητας (πιστοποιητικό τελωνείου ή τιμολόγιο αγοράς ή ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο από Δ.Ο.Υ.)
 • Έγκριση τύπου του τροχόσπιτου. Για μεταχειρισμένα τροχόσπιτα προέλευσης εξωτερικού, απαιτείται επικυρωμένο αντίγραφο ξένης άδειας κυκλοφορίας τροχόσπιτου ή έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής ή μελέτη μηχανολόγου μηχανικού ή τεχνολόγου υπομηχανικού
 • Υπεύθυνη δήλωση με αποτυπωμένους τους χαραγμένους αριθμούς πλαισίου του αυτοκινήτου και του τροχόσπιτου
 • Βεβαίωση ικανότητας έλξης τροχόσπιτου (αν δεν προκύπτει από την έγκριση τύπου)

V. Τροχόσπιτα μεταχειρισμένα

 • Αίτηση άδειας ρυμούλκησης
 • Έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής του αυτοκινήτου (manual) ή βεβαίωση αντιπροσωπείας όπου φαίνεται η ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου
 • Παράβολο των 3 ευρώ από τη Δ.Ο.Υ.
 • Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης θεωρημένο από αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Άδεια ρυμούλκησης του παλαιού ιδιοκτήτη
 • Υπεύθυνη δήλωση με αποτυπωμένους τους χαραγμένους αριθμούς πλαισίου του αυτοκινήτου και του τροχόσπιτου
 • Βεβαίωση ικανότητας έλξης τροχόσπιτου (αν δεν προκύπτει από την έγκριση τύπου)

Πού γίνεται η κατάθεση των δικαιολογητικών

 • Σε οποιαδήποτε Περιφέρεια
 • Στα ΚΕΠ

Πόσο Διαρκεί

 • Αν η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνει στην Περιφέρεια η διαδικασία ολοκληρώνεται αυθημερόν.
 • Αν η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνει στα ΚΕΠ, λόγω της αποστολής-λήψης των εγγράφων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας και ο ενδιαφερόμενος ειδοποιείται από τα ΚΕΠ μέσω sms ή τηλεφώνου όταν αυτή ολοκληρωθεί, ώστε να προσέλθει στο ΚΕΠ και να παραλάβει το τελικό έγγραφο.

Τι να προσέξετε

Αν η κατάθεση των δικαιολογητικών δεν γίνει αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο τότε όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής από το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα ή τα ΚΕΠ. Επιπλέον θα χρειαστεί και εξουσιοδότηση (θα την βρείτε εδώ) επίσης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής μαζί με επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Κοντά σας σε 6 σημεία στην Αττική

ΩΡΑΡΙΟ ΚΤΕΟ ΩΡΑΡΙΟ
ΣΤΑΥΡΟΣ: Δευτ.- Παρ. 07:00 - 20:00 - Σάββατο 07:00 - 16:00 ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΤΕΟ: Δευτ.- Παρ. 07:00 - 19:00 - Σάββατο 07:00 - 15:00
© 2020 KTEOHellas. All rights reserved.

Cookie settings

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύουν πληροφορία στον browser κατά τη διάρκεια της περιήγησης σας στο www.kteohellas.gr και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στγμή.