Future Start
Book online
Ανανέωση διπλώματος οδήγησης

Ανανέωση διπλώματος οδήγησης

Στην Ελλάδα μπορεί κανείς να συναντήσει τριών ειδών διπλώματα οδήγησης. Το πολύ παλιό έντυπο (βιβλιαράκι Πράσινο-σιέλ) το πιο πρόσφατο έντυπο (ροζ τρίπτυχο) και το νέο Πανευρωπαϊκού τύπου έντυπο σε μορφή πλαστικής κάρτας. Τα δύο πρώτα ισχύουν μέχρι τις 19 Ιανουαρίου του 2033 και μέχρι το 65ο έτος ηλικίας του οδηγού ενώ το νέο Πανευρωπαϊκού τύπου έντυπο για 15 χρόνια από την έκδοση του. Όλα τα παραπάνω διπλώματα μπορεί να λήγουν νωρίτερα αν συντρέχουν άλλοι ενδιάμεσοι λόγοι (πχ υγείας ή επαγγελματικής χρήσης του διπλώματος). Αν και τα διπλώματα εκδίδονται από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω του κατάλληλου εξοπλισμού που διαθέτουν, τα δικαιολογητικά κατατίθενται στην Περιφέρεια του τόπου μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου. Η διακίνηση των εγγράφων είναι εσωτερική διαδικασία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και δεν επιβαρύνουν με κανένα τρόπο τον ενδιαφερόμενο. Αν το δίπλωμά σας έχει λήξει ή κοντεύει να λήξει τότε θα πρέπει να κάνετε ανανέωση για να μπορείτε να οδηγείτε νόμιμα.

Η διαδικασία μπορεί εύκολα να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσα από την σελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης πατώντας εδώ. Εναλλακτικά θα πρέπει να συγκεντρώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να τα καταθέσετε στην αρμόδια Περιφέρεια του τόπου κατοικίας σας ή στο ΚΕΠ.

Απαιτούμενα παράβολα

 1. e-παράβολο των 30€ για την εκτύπωση του νέου διπλώματος (κωδικός γρήγορης αναζήτησης 28)
 2. e-παράβολο για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 18 ευρώ (κωδικός γρήγορης αναζήτησης 65)
 3. e-παράβολο των 60€ για την ανανέωση του διπλώματος (κωδικός γρήγορης αναζήτησης 20)

ή εναλλακτικά για τα παραπάνω παράβολα: Ενιαίο-Ενοποιημένο Παράβολο άδειας οδήγησης και χαρτόσημο (κωδικός γρήγορης αναζήτησης 39) κόστους 108€

Συνολικό κόστος:
143€
(µαζί µε τα παράβολα των 108 €)
24ωρο τηλ. κέντρο
Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστείτε

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο δίπλωμα

 • Η νέα άδεια οδήγησης είναι ένα έντυπο σε μορφή πλαστικής κάρτας με πολλές δικλείδες ασφαλείας το οποίο το καθιστά έντυπο ασφαλείας και δεν μπορεί να πλαστογραφηθεί.
 • Φέρει μοναδικό αύξοντα αριθμό στην πίσω όψη με τον οποίο αναζητείται από τις διωκτικές αρχές σε περίπτωση κλοπής.
 • Το νέο δίπλωμα είναι αναγνωρίσιμο σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Με το Ροζ τρίπτυχο δίπλωμα οδήγησης μπορείτε να οδηγήσετε σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι και το 2033. Σας συμβουλεύουμε όμως να αλλάξετε το παλιό σας δίπλωμα με νέου τύπου ειδικά αν θέλετε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό και να ενοικιάσετε αυτοκίνητο διότι αναγράφονται τα στοιχεία του κατόχου και με λατινικούς χαρακτήρες.
 • Το νέο δίπλωμα ισχύει για χρονική διάρκεια 15 ετών για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, Β1 και ΒΕ. Μετά τα 15 χρόνια θα πρέπει να γίνεται συνεχής ανανέωση, κάθε 15 χρόνια, μέχρις ότου ο οδηγός συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες C, CΕ, C1, C1Ε, D, DΕ, D1 και D1Ε το νέο δίπλωμα οδήγησης ισχύει για 5 χρόνια. Ομοίως, ο οδηγός θα πρέπει να ανανεώνει κάθε 5 χρόνια το δίπλωμα του έως ότου κλείσει τα 65 του χρόνια. Από την συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών και έπειτα, για όλες τις κατηγορίες διπλωμάτων, η ισχύς της ανανέωσης τους δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα 3 χρόνια και εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι υγείας που μπορεί να μειώνουν ή να απαγορεύουν την ανανέωση του διπλώματος.
 • Με την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης παραδίδεται υποχρεωτικά το παλιό έντυπο
 • Οδηγοί που κατέχουν άδεια οδήγησης που φέρει τον κωδικό 113 (Β΄ Επαγγελματικές άδειες) ή C1 ή C1E ή D1 ή D1E ή C ή CE ή D ή DE και έχουν λήξει, δεν χρειάζεται να προβούν στη διαδικασία της ανανέωσης αλλά της αντικατάστασης εντύπου εφόσον επιθυμούν να παραμείνει σε ισχύ μόνο η Κατηγορία Β υπό την προϋπόθεση ότι αυτή έχει χορηγηθεί πριν τις 19/1/2013.
 • Αν η κατάθεση των δικαιολογητικών δεν γίνει αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο τότε θα πρέπει ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος να συμπληρώσει τα στοιχεία του στην πρώτη σελίδα της Αίτησης Αντικατάστασης Διπλώματος στα αντίστοιχα πεδία ορισμού εκπροσώπου, για την κατάθεση της αίτησης και για την παραλαβή της άδειας οδήγησης. Η κατάθεση των δικαιολογητικών και η παραλαβή του νέου διπλώματος γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου. Διαφορετικά θα χρειαστεί εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής μαζί με επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Δικαιολογητικά

 1. Πιστοποιητικό υγείας παθολόγου και οφθαλμιάτρου.
  Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να βγάλει 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου και μαζί με το βιβλιάριο ασθενείας να εξεταστεί από οποιονδήποτε ιατρό, ο οποίος διατηρεί νόμιμο ιατρείο στην Ελλάδα. Ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει αμοιβή στον ιατρό που διενεργεί την εξέταση, ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο ιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο. (Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η υπόψη αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 10 ευρώ). Οι ιατροί οφείλουν να εκδίδουν απόδειξη, φωτοτυπία της οποίας θα κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανανέωση του διπλώματος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο ασθενείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις αίματος, σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος
 2. 4 πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά, έγχρωμες, διαστάσεων 4x6 (οι δύο από αυτές προσκομίζονται στους γιατρούς, μία σε κάθε γιατρό)
 3. Φωτοαντίγραφο ισχύοντος διπλώματος οδήγησης ή το δίπλωμα οδήγησης εφόσον έχει λήξει
 4. Απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας
 5. Αίτηση Ανανέωσης Διπλώματος Οδήγησης
 6. Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης περιοδικής κατάρτισης (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας), εφόσον απαιτείται
 7. e-παράβολο των 18 ευρώ για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων (κωδικός γρήγορης αναζήτησης 65)
 8. e-παράβολο των 60€ για την ανανέωση (κωδικός γρήγορης αναζήτησης 20)
 9. e-παράβολο των 30€ για την εκτύπωση (κωδικός γρήγορης αναζήτησης 28)

ή εναλλακτικά για τα παραπάνω παράβολα: Ενιαίο-Ενοποιημένο Παράβολο άδειας οδήγησης και χαρτόσημο (κωδικός γρήγορης αναζήτησης 39) κόστους 108€

Επιπλέον αν δεν είστε Έλληνας υπήκοος:

 1. Για πολίτες με ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται απλή φωτοτυπία ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου. Για υπήκοους τρίτης χώρας απαιτείται απλή φωτοτυπία διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδος του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή. Από τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.
 2. Επίσης απαιτείται φωτοτυπία οποιουδήποτε ισχύοντος δημοσίου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων, που πιστοποιεί την κανονική διαμονή του στην Ελλάδα, όπως είναι η Άδεια Διαμονής, η Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., το έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής τύπου Α και το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Ένα από τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να προσκομιστεί τουλάχιστον 185 μέρες πριν την λήξη του από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Για τους υπήκοους των κρατών-μελών της Ε.Ε., το διάστημα των 185 ημερών περιορίζεται σε 95 ημέρες.
 3. Αν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος έχει την ιδιότητα σπουδαστή ή του μαθητή επί 6 τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο 12μήνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, τότε, αντί ενός εκ των παραπάνω εγγράφων, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που να βεβαιώνει την επί 6 μήνες σπουδαστική ή μαθητική του ιδιότητα.

Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος:

 1. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί 6 τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο 12μήνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών χορήγησης.
 2. Να έχει την κατοικία του στην περιοχή της οικείας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία κατατίθεται η αίτηση
 3. Να είναι κάτοχος ελληνικού διπλώματος οδήγησης. Για ξένα διπλώματα θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Πρεσβεία της χώρας σας
 4. Να μην κατέχει άλλο δίπλωμα οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
 5. Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για κάθε κατηγορία διπλώματος οδήγησης.
 6. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλο δίπλωμα οδήγησης, ελληνικό ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτό κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άλλο, στο οποίο θα ενσωματωθούν όλες οι κατηγορίες και υποκατηγορίες που δικαιούται.

Πού γίνεται η κατάθεση των δικαιολογητικών

 • Στην οικεία Περιφέρεια του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
 • Στα ΚΕΠ
 • Στο δίκτυο των ιδιωτικών ΚΤΕΟ της KTEOHellas A.E. (εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν έχει συμπληρώσει το 74ο έτος της ηλικάς του)

Πόσο Διαρκεί

 • Αν η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνει στην Περιφέρεια η διαδικασία, σύμφωνα με τα γραφόμενα του υπουργείου, ολοκληρώνεται σε 30 εργάσιμες ημέρες
 • Αν η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνει στα ΚΕΠ, λόγω της αποστολής-λήψης των εγγράφων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας και ο ενδιαφερόμενος ειδοποιείται από τα ΚΕΠ μέσω sms ή τηλεφώνου όταν αυτή ολοκληρωθεί, ώστε να προσέλθει στο ΚΕΠ και να παραλάβει το τελικό έγγραφο.
 • Αν η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνει στο δίκτυο των ιδιωτικών ΚΤΕΟ της ΚΤΕΟΗellas, τότε η διαδικασία, σύμφωνα με το υπουργείο, ολοκληρώνεται περίπου σε 30 εργάσιμες ημέρες, με την προϋπόθεση όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του δημοσίου να λειτουργούν κανονικά (απεργίες, αργίες, κ.λπ.). Ωστόσο τυχαίνει πολύ συχνά, να παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις από τους εμπλεκόμενους φορείς στην διαδικασία έκδοσης των διπλωμάτων, με αποτέλεσμα, παρά τις προσπάθειές μας, να μην τηρείται πάντα το παραπάνω χρονικό διάστημα.

Τι να προσέξετε

Αν η κατάθεση των δικαιολογητικών δεν γίνει αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο τότε όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής από την αστυνομία ή τα ΚΕΠ. Επιπλέον θα χρειαστεί και εξουσιοδότηση επίσης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής μαζί με επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Πληροφορίες σχετικά με τους ιατρούς

Με την υπ. αριθ. Δ30/Α3/351841/2021 (Β’ 5703) ΚΥΑ καταργήθηκε η υποενότητα 1.4 του Κεφαλαίου Α’ του Παραρτήματος III του π.δ. 51/2012 (Α’ 101), καθώς, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4850/2021 (Α’ 208), δεν απαιτείται πλέον οι ιδιώτες ιατροί να συμβληθούν με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών προκειμένου να διενεργούν τις ιατρικές εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών και οδηγών.

Η ανωτέρω τροποποίηση συμπαρασύρει και καταργεί την απαίτηση της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ. αριθμ. οικ.A/79574/5488/16/2017 (Β’ 4587) ΥΑ περί διενέργειας των ιατρικών εξετάσεων για τη χορήγηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου και την οδήγηση ολικώς εκμισθωμένου Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτου από ιδιώτες ιατρούς συμβεβλημένους με την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπου κατατίθεται η αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Συνεπώς, ο ενδιαφερόμενος μπορεί πλέον να επιλέγει οποιονδήποτε ιδιώτη ιατρό, των ειδικοτήτων που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 της ΥΑ υπ. αριθμ. οικ.A/79574/5488/16/2017, που διατηρεί νόμιμο ιατρείο στη Χώρα ή από οποιονδήποτε ιατρό των ιδίων ειδικοτήτων, ο οποίος συμμετέχει ή είναι μέλος ιατρικής εταιρείας οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχει την έδρα της στη Χώρα.

8
ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
21
ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ
800
ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ
Η KTEOHellas είναι επιλογή σας.
Σας ευχαριστούμε!
Θα φροντίσουμε να μείνετε ικανοποιημένοιενθουσιασμένοι!
336
Last 24 Hour Bookings
21
Active users
© 2024 KTEOHellas. All rights reserved. | Powered by
Το website χρησιμοποιεί cookies.

Tα cookies μας βοηθάνε να σας προσφέρουμε την βέλτιστη δυνατή εμπειρία πλοήγησης. Χρησιμοποιώντας το www.kteohellas.gr ή κλείνοντας αυτό το μήνυμα αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Cookie settings

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύουν πληροφορία στον browser κατά τη διάρκεια της περιήγησης σας στο www.kteohellas.gr και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στγμή.

Ρυθμίσεις Προτιμήσεων
Google Reviews
Book Now
Reminder
Car Insurance
+