Αντίγραφο διπλώματος

Να βάλω υγραέριο

Ειδικός έλεγχος υγραεριοκίνησης ονομάζεται ο τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ στον οποίο εξετάζεται επιπλέον η σωστή εγκατάσταση και τοποθέτηση των επιμέρους εξαρτημάτων του συστήματος υγραεριοκίνησης, η έγκριση τύπου των εξαρτημάτων και η ταυτοποίησή τους με την βεβαίωση του εγκαταστάτη.

Γρήγορα, εύκολα σε 3 βήματα
Συνολικό κόστος:
25€
24ωρο τηλ. κέντρο
Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστείτε

Απαιτούμενα παράβολα

Η κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών στην Περιφέρεια από το ΚΤΕΟ για την μετατροπή της άδειας κυκλοφορίας ώστε να φαίνεται και το υγραέριο ως καύσιμο δεν επιβαρύνει οικονομικά τον ενδιαφερόμενο με παράβολα.

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε

 • Η αρχική δήλωση, εφόσον δεν έχει αλλαχθεί κάποιο από τα συστήματα της εγκατάστασης, απαλλάσει την υποχρέωση προσκόμισης δήλωσης περιοδικού ελέγχου από τον εγκαταστάτη στον περιοδικό έλεγχο ΚΤΕΟ. Συνιστούμε να κρατήσετε ένα αντίγραφο. 
 • Από την ημερομηνία της εγκατάστασης (ημερομηνία που αναγράφεται πάνω στην βεβαίωση του εγκαταστάτη) έχετε περιθώριο 30 ημέρες για τον ειδικό έλεγχο στο ΚΤΕΟ. Μετά το πέρας των 30 ημερών θα πρέπει να εφοδιαστείτε με νέα βεβαίωση εγκατάστασης.
 • Εγκατάσταση συστήματος εκτός Ελλάδος δεν γίνεται αποδεκτή.
 • Για οχήματα με έδρα το Ν. Αττικής η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται σε όποια Περιφέρεια επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος. Για οχήματα της επαρχίας και για φορτηγά, η κατάθεση πρέπει να γίνει στην Περιφέρεια που βρίσκεται ο φάκελος του οχήματος.
 • Η δήλωση της εγκατάστασης υγραερίου πρέπει να γίνει μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα εγκατάστασης σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τις αλλαγές των κυρίων χαρακτηριστικών της άδειας κυκλοφορίας. Σε περίπτωση που ξεπεραστεί αυτή η προθεσμία επιβάλλονται στον ιδιοκτήτη του οχήματος κυρώσεις και πρόστιμο μέχρι και 393€.
 • Με την παραλαβή της νέας άδειας προσέξτε τα στοιχεία που αναγράφονται να είναι τα σωστά και επίσης στο καύσιμο να αναφέρεται και το υγραέριο.
 • Αν ο ειδικός έλεγχος για την αναγραφεί του υγραερίου ως καύσιμο στην άδεια έχει πραγματοποιηθεί εντός 6μήνου από τον κανονιστικό έλεγχο ΚΤΕΟ τότε δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση της περιοδικής υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη.

Διαδικασία

Διαδικασία αρχικού ειδικού ελέγχου υγραεριοκίνησης:

Ο εγκαταστάτης σας δίνει τα απαραίτητα εκ μέρους του δικαιολογητικά τα οποία προσκομίζετε στο ΚΤΕΟ μαζί με το διασκευασμένο όχημα. Μετά το τέλος του ελέγχου το ΚΤΕΟ συντάσει σε φάκελο όλα τα δικαιολογητικά τα οποία αποστέλλονται υπηρεσιακώς στην συγκοινωνιακή έδρα του οχήματος. Με την κατάθεση των δικαιολογητικών λαμβάνεται αριθμός πρωτοκόλλου και ενημερώνει το ΚΤΕΟ τον πελάτη για την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών και για την πιθανή ημερομηνία παραλαβής της νέας άδειας. Ο πελάτης/ιδιοκτήτης ή κάποιος εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να προσέλθει στην Περιφέρεια που έγινε η κατάθεση των δικαιολογητικών με την πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας και να παραλάβει την νέα άδεια καταθέτοντας την παλιά.

Διαδικασία περιοδικού ελέγχου:

Δεν διαφέρει από τον κανονιστικό περιοδικό έλεγχο ΚΤΕΟ παρά μόνο στην απαίτηση της προσκόμισης της υπεύθυνης δήλωσης περιοδικού ελέγχου της εγκατάστασης ή της αρχικής δήλωσης εγκατάστασης

Δικαιολογητικά

 • Αρχικός (ο ειδικός έλεγχος ΚΤΕΟ, αμέσως μετά την μετατροπή του σε υγραεριοκίνητο).
  • Άδεια κυκλοφορίας,
  • Ταυτότητα οδηγού,
  • Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ αν το όχημα έχει υποχρέωση. (αν το έχετε χάσει θα προσπαθήσουμε να σας το βρούμε εμείς),
  • Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη υγραερίου και πρωτότυπες αποδείξεις ή τιμολόγια πώλησης υλικών ή παροχής υπηρεσιών με αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος, από τις οποίες θα προκύπτει ότι όλα τα υλικά είναι καινούργια,
  • Επικυρωμένη φωτοτυπία της ξένης δήλωσης συμμόρφωσης, επικυρωμένη φωτοτυπία της μετάφρασής της και σχεδιάγραμμα της εγκατάστασης, αν πρόκειται για καταλυτικό όχημα με αισθητήρα λ.
 • Περιοδικός (όλοι οι επόμενοι έλεγχοι ΚΤΕΟ, που γίνονται κάθε 2 χρόνια).
  • Άδεια κυκλοφορίας στην οποία να αναγράφεται ως καύσιμο και το υγραέριο,
  • Ταυτότητα οδηγού,
  • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αν το έχετε χάσει θα προσπαθήσουμε να σας το βρούμε εμείς),
  • Υπεύθυνη δήλωση ελέγχου εγκατάστασης από αδειοδοτημένο συνεργείο σε ισχύ (Προσοχή, αυτή η δήλωση ισχύει μόνο για 30 ημέρες από την έκδοσή της) και πρωτότυπες αποδείξεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή την υπεύθυνη δήλωση αρχικής εγκατάστασης

Kατάθεση δικαιολογητικών και χρόνος ολοκλήρωσης

 • Για οχήματα με έδρα το Ν. Αττικής η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται σε όποια Περιφέρεια επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος.
 • Για οχήματα της επαρχίας και για φορτηγά, η κατάθεση πρέπει να γίνει στην Περιφέρεια που βρίσκεται ο φάκελος του οχήματος.

Μετά το τέλος του ελέγχου το ΚΤΕΟ συντάσει σε φάκελο όλα τα δικαιολογητικά τα οποία αποστέλλονται υπηρεσιακός στην συγκοινωνιακή έδρα του οχήματος. Με την κατάθεση των δικαιολογητικών λαμβάνεται αριθμός πρωτοκόλλου και ενημερώνει το ΚΤΕΟ τον πελάτη για την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών και για την πιθανή ημερομηνία παραλαβής της νέας άδειας. Ο πελάτης/ιδιοκτήτης ή κάποιος εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να προσέλθει στην Περιφέρεια που έγινε η κατάθεση των δικαιολογητικών με την πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας και να παραλάβει την νέα άδεια καταθέτοντας την παλιά.

Τι να προσέξετε

Αν η παραλαβή της νέας άδειας δεν γίνει αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο τότε θα χρειαστεί και εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής μαζί με επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Γνωρίζετε για εμάς ;
Επιλέγω KTEOHellas
Γνωρίστε την ΚΤΕΟΗellas. To Νο 1 ΚΤΕΟ, που εμπιστεύονται περισσότεροι από 700 οδηγοί ημερησίως.
KTEOHellas Value Pack Δείτε τα δώρα μας για όλους τους οδηγούς
Εγγύηση ενημέρωσης

ΤΕΛΟΣ τα πρόστιμα ΚΤΕΟ στην ΚΤΕΟHellas


Στους οδηγούς που μας εμπιστεύονται για τον έλεγχο ΚΤΕΟ του οχήματός τους, η ΚΤΕΟΗellas εγγυάται πως αν δεν ειδοποιηθούν έγκαιρα μέσω email ή sms σχετικά με τις ημερομηνίες λήξης του δελτίου ΚΤΕΟ, θα επωμισθεί η εταιρία το πρόστιμο που ορίζει η νομοθεσία λόγω της καθυστέρησης. Η συγκεκριμένη υπηρεσία ισχύει για τις εξής κατηγορίες οχημάτων: ΕΙΧ, ΕΔΧ (ταξί) και ελαφρά φορτηγά (με μ.β. έως 3.5 τ.).

Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι να καταχωρηθεί το κινητό σας τηλέφωνο (για την αποστολή του sms) και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (για την αποστολή του email). Τα συγκεκριμένα στοιχεία επικοινωνίας εκτυπώνονται και επιβεβαιώνονται από εσάς κατά την παραλαβή του δελτίου ελέγχου του οχήματος σας.

Δείτε περισσότερα

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΚΤΕΟ ΤΩΡΑ

Κοντά σας σε 6 σημεία στην Αττική

ΩΡΑΡΙΟ ΚΤΕΟ ΩΡΑΡΙΟ
ΣΤΑΥΡΟΣ: Δευτ.- Παρ. 07:00 - 20:00 - Σάββατο 07:00 - 16:00 ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΤΕΟ: Δευτ.- Παρ. 07:00 - 19:00 - Σάββατο 07:00 - 15:00
Δείτε επίσης
© 2020 KTEOHellas. All rights reserved.

Cookie settings

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύουν πληροφορία στον browser κατά τη διάρκεια της περιήγησης σας στο www.kteohellas.gr και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στγμή.