Future Start
Book online

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΤΕΟHELLAS A.E.”

Τελευταία Ενημέρωση 07/04/2021

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Η εταιρεία KTEOHellas A.E. η οποία εδρεύει επί της οδού Δεκελείας αρ. 96 και Ανεμώνης αρ. 5 στις Αχαρναί Αττικής διατηρεί εγκατεστημένο στους χώρους της ενεργό σύστημα βιντεοεπιτήρησης το οποίο και χρησιμοποιεί για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών.

Νομική Βάση Επεξεργασίας: Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η KTEOHellas A.E. ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ΄ Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, στο εξής ΓΚΠΔ).

Ανάλυση Εννόμων Συμφερόντων

Το έννομο συμφέρον της KTEOHellas A.E. συνίσταται στην ανάγκη προστασίας των εγκαταστάσεών της και των αγαθών εντός των χώρων αυτών, από παράνομες πράξεις (π.χ. κλοπές κ.α.), καθώς και στην ανάγκη προστασίας της ασφάλειας της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού της και τρίτων οι οποίοι νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο.

Η KTEOHellas A.E. περιορίζει τη λήψη σε χώρους που έχει αξιολογήσει ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής, όπως στα ταμεία της και στην είσοδο, χωρίς να εστιάζει σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δεδομένα που συλλέγονται:

Τα μόνα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας τα οποία συλλέγουμε μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης είναι:

  • Δεδομένα εικόνας

Αποδέκτες των δεδομένων: Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο και ειδικά εξουσιοδοτημένο προς τούτο προσωπικό της KTEOHellas A.E., το οποίο είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου και των εγκαταστάσεων. Το υλικό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: i) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του Υπευθύνου Επεξεργασίας, ii) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και iii) προς το θύμα ή το δράστη αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

Χρόνοι Τήρησης: Τα δεδομένα διατηρούνται το πολύ για 15 μέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστωθεί κάποιο περιστατικό, απομονώνεται τμήμα του βίντεο και διατηρείται έως και για ένα (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων της KTEO Hellas A.E., ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον το βίντεο θα διατηρείται έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

Διεθνείς Διαβιβάσεις Δεδομένων: Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα διεξάγεται κατά κύριο λόγο εντός Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

Τα Δικαιώματά σας και η Άσκησή τους:

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ διαθέτετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
  • Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
  • Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
  • Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ενδέχεται να έχουν εφαρμογή και τα λοιπά δικαιώματα τα οποία παρέχει ο ΓΚΠΔ στα υποκείμενα των δεδομένων.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την KTEOHellas A.E. στη διεύθυνση Δεκελείας αρ. 96 και Ανεμώνης αρ. 5 στις Αχαρναί Αττικής, τηλ. 2102444444, email [email protected], είτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της KTEOHellas A.E. (Ματσούκας Γεώργιος, στοιχεία επικοινωνίας: μέσω τηλεφώνου 2102444444, email [email protected] και στην ταχυδρομική διεύθυνση Δεκελείας αρ. 96 και Ανεμώνης αρ. 5 στις Αχαρναί Αττικής) Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου της KTEOHellas A.E., η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα: https://www.kteohellas.gr/category/508/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%85.html

Προκειμένου η KTEOHellas A.E. να εξετάσει ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να προσδιορίσετε πότε κατά προσέγγιση βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να παράσχετε στην KTEOHellas A.E. μια εικόνα σας, ώστε να διευκολυνθεί ο εντοπισμός των δικών σας δεδομένων και να γίνει απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνεται η δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις της KTEOHellas A.E. για να σας επιδειχθούν οι εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε.

Επισημαίνεται ότι η άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση η KTEOHellas A.E. θα σας απαντήσει αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον ΓΚΠΔ, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, ήτοι στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600), αφού ωστόσο πρώτα απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των δεδομένων κατά τα ανωτέρω.

393
Last 24 Hour Bookings
25
Active users
© 2024 KTEOHellas. All rights reserved. | Powered by
Το website χρησιμοποιεί cookies.

Tα cookies μας βοηθάνε να σας προσφέρουμε την βέλτιστη δυνατή εμπειρία πλοήγησης. Χρησιμοποιώντας το www.kteohellas.gr ή κλείνοντας αυτό το μήνυμα αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Cookie settings

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύουν πληροφορία στον browser κατά τη διάρκεια της περιήγησης σας στο www.kteohellas.gr και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στγμή.

Ρυθμίσεις Προτιμήσεων
Google Reviews
Book Now
Reminder
Car Insurance
+