>
Αντίγραφο διπλώματος

Κατάθεση πινακίδων

Η διαδικασία που πρέπει να πραγματοποιηθεί για την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας του οχήματος (επιβατικού ή μοτοσυκλέτας) είναι η κατάθεση πινακίδων ή αλλιώς η δήλωση ακινησίας οχήματος. Οι λόγοι για τους οποίους ένας ιδιοκτήτης οχήματος θα προβεί στην κατάθεση πινακίδων ποικίλουν. Η ακινησία είναι ο μοναδικός και χωρίς κόστος νόμιμος τρόπος, για να μην πληρώσει ο ιδιοκτήτης τα τέλη κυκλοφορίας, τα οποία είναι και ο κυριότερος λόγος για την κατάθεση των πινακίδων, χωρίς όμως να χάσει την κυριότητα ιδιοκτησίας του αυτοκινήτου του. Η ακινησία μπορεί να γίνει και σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών οι οποίες χρειάζονται χρόνο για να επιδιορθωθούν αλλά και σε περιπτώσεις οχημάτων των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν θέλουν να αποχωριστούν για διάφορους λόγους ενώ μπορεί να έχουν ήδη ένα δεύτερο αμάξι για τις μετακινήσεις τους και δεν θέλουν να επιβαρύνονται και τα δύο.

Αν αποφασίσετε πως πρέπει για τους δικούς σας λόγους να ‘αποχωριστείτε’ για λίγο διάστημα το όχημά σας, συνήθως πάνω από χρόνο για να επωφεληθείτε την μη πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, θα πρέπει να πάτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σας, εκεί δηλαδή που υποβάλλετε δήλωση και να καταθέσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Διαδικασία

Θα πρέπει να πάτε στην αρμόδια ΔΟΥ, εκεί που υποβάλλετε Δήλωση Εισοδήματος και να καταθέσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον αρμόδιο υπάλληλο. Με την κατάθση των δικαιολογητικών παραλαμβάνετε την μία από τις δύο αιτήσεις κατάθεσης πινακίδων, όπου αναγράφεται η ημερομηνία κατάθεσης των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας του οχήματός σας.

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε

 • Για να γίνει αποδεκτή η κατάθεση των πινακίδων είναι απαραίτητο να έχει εξοφληθεί το σύνολο όλων των τελών κυκλοφορίας των προηγούμενων ετών.
 • Από τη στιγμή που καταθέσατε πινακίδες στην εφορία δεν πληρώνετε τέλη κυκλοφορίας. Επίσης ούτε το όχημα σας αποτελεί τεκμήριο για το διάστημα κατά το οποίο παραμένει ακινητοποιημένο αρκεί να καταθέσετε αντίγραφο της αίτησης ακινησίας στη δήλωση που υποβάλλετε κάθε χρόνο.
 • Μετά από ένα έτος ακινησίας, ένα χρόνο δηλαδή από την κατάθεση των πινακίδων, οι πινακίδες κυκλοφορίας καταστρέφονται και πρέπει να εκδοθούν νέες στην οικεία Περιφέρεια με κόστος από 30€ ανάλογα με τον αν έχετε προβεί σε αντικατάσταση πινακίδων παλαιότερα.
 • Η απαίτηση των Δ.Ο.Υ. για το έντυπο Ε9 δεν υφίσταται, εφόσον βάσει του Ν. 2992/2002, άρθρο 45, παράγραφος 6 αναφέρεται ρητά ότι για την παράδοση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας στη Δ.Ο.Υ. απαιτείται μόνο υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναγράφονται υποχρεωτικά η διεύθυνση του χώρου φύλαξης, καθώς και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη αυτού.
 • Ενδέχεται να σας ζητήσουν και αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1) από την οποία να προκύπτει ότι έχετε δηλώσει το όχημα σας στην εφορία και ένα αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος στο οποίο να φαίνεται ο αριθμός κυκλοφορίας του. Αυτή η περίπτωση ενδεχομένως να συμβεί όταν δεν μπορούν μέσω του ΑΦΜ να αναζητήσουν ηλεκτρονικά από τη βάση του υπουργείου τον ιδιοκτήτη του οχήματος.
 • Αν χρειαστεί να μετακινηθεί το όχημα σας στο συνεργείο για οποιοδήποτε λόγο τότε θα πρέπει να κάνετε μια αίτηση στη Δ.Ο.Υ. για να σας δώσει ένα ειδικό έντυπο το οποίο ονομάζεται ‘Μ’ .Με την κατάθεση της αίτησης παραλαμβάνεται το έντυπο ‘Μ’ το κόστος του οποίου είναι 4€/ημέρα, για κίνηση του οχήματος σας μόνο τις καθημερινές και για την συγκεκριμένη διαδρομή που έχετε καταθέσει στην Δ.Ο.Υ. με την συμπλήρωση της αίτησης. Το έντυπο ‘Μ’ μπορείτε να το προμηθευτείτε μόνο για 2 φορές κάθε μήνα.
 • Αν δεν είχατε υποχρέωση για ΚΤΕΟ την ημερομηνία κατάθεσης των πινακίδων, τότε και για όσο διάστημα το όχημα είναι ακινητοποιημένο, θεωρείται Εμπρόθεσμο και σε τυχαίο έλεγχο της τροχαίας αλλά και στο ΚΤΕΟ εφόσον όμως δεν παρέλθουν 15 ημέρες από την άρση της ακινησίας.
 • Όταν θελήσετε να πάρετε πίσω τις πινακίδες κυκλοφορίας και την άδεια του ακινητοποιημένου οχήματός σας, θα πρέπει να κάνετε άρση ακινησίας.

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση Κατάθεσης Πινακίδων Οχήματος (εις διπλούν),
 2. Πινακίδες κυκλοφορίας οχήματος,
 3. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο του αιτούντα,
 4. Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας,
 5. Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής από την Αστυνομία ή τα ΚΕΠ στην οποία θα αναφέρεται ο χώρος που βρίσκεται σταθμευμένο το όχημα.
  Συγκεκριμένα:
  • Αν το όχημα σταθμεύσει σε ιδιωτικό χώρο συμπληρώνετε μια υπεύθυνη δήλωση
  • Αν το όχημα σταθμεύσει σε χώρο που σας έχει παραχωρήσει κάποιος τρίτος ζητήστε του να συμπληρώσει μια υπεύθυνη δήλωση η οποία θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία ή το ΚΕΠ
  • Αν το όχημα σταθμεύσει σε χώρο που ενοικιάζεται τότε θα χρειαστεί το μισθωτήριο θεωρημένο από την εφορία.

  Επιπλέον για εταιρείες:
 6. Καταστατικό, εάν πρόκειται για εταιρείες Ο.Ε και Ε.Ε. και ΦΕΚ εάν πρόκειται για Α.Ε.

Πού γίνεται η κατάθεση των δικαιολογητικών

Στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σας, εκεί δηλαδή που υποβάλλετε Δήλωση Εισοδήματος.

Πόσο Διαρκεί

Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυθημερόν.

Τι να προσέξετε

Αν η κατάθεση των δικαιολογητικών δεν γίνει αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο τότε όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής από το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα ή τα ΚΕΠ. Επιπλέον θα χρειαστεί και εξουσιοδότηση (θα την βρείτε εδώ) επίσης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής μαζί με επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Γνωρίζετε για εμάς ;
Επιλέγω KTEOHellas
Γνωρίστε την ΚΤΕΟΗellas. To Νο 1 ΚΤΕΟ, που εμπιστεύονται περισσότεροι από 700 οδηγοί ημερησίως.
KTEOHellas Value Pack Δείτε τα δώρα μας για όλους τους οδηγούς
Εγγύηση ενημέρωσης

ΤΕΛΟΣ τα πρόστιμα ΚΤΕΟ στην ΚΤΕΟHellas


Στους οδηγούς που μας εμπιστεύονται για τον έλεγχο ΚΤΕΟ του οχήματός τους, η ΚΤΕΟΗellas εγγυάται πως αν δεν ειδοποιηθούν έγκαιρα μέσω email ή sms σχετικά με τις ημερομηνίες λήξης του δελτίου ΚΤΕΟ, θα επωμισθεί η εταιρία το πρόστιμο που ορίζει η νομοθεσία λόγω της καθυστέρησης. Η συγκεκριμένη υπηρεσία ισχύει για τις εξής κατηγορίες οχημάτων: ΕΙΧ, ΕΔΧ (ταξί) και ελαφρά φορτηγά (με μ.β. έως 3.5 τ.).

Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι να καταχωρηθεί το κινητό σας τηλέφωνο (για την αποστολή του sms) και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (για την αποστολή του email). Τα συγκεκριμένα στοιχεία επικοινωνίας εκτυπώνονται και επιβεβαιώνονται από εσάς κατά την παραλαβή του δελτίου ελέγχου του οχήματος σας.

Δείτε περισσότερα

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΚΤΕΟ ΤΩΡΑ

Κοντά σας σε 6 σημεία στην Αττική

ΩΡΑΡΙΟ ΚΤΕΟ ΩΡΑΡΙΟ
ΣΤΑΥΡΟΣ: Δευτ.- Παρ. 07:00 - 20:00 - Σάββατο 07:00 - 16:00 ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΤΕΟ: Δευτ.- Παρ. 07:00 - 19:00 - Σάββατο 07:00 - 15:00
Δείτε επίσης
© 2019 KTEOHellas. All rights reserved.

Cookie settings

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύουν πληροφορία στον browser κατά τη διάρκεια της περιήγησης σας στο www.kteohellas.gr και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στγμή.