Αντίγραφο διπλώματος

Πληρωμή τελών κυκλοφορίας

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του έτους 2020 ή και προηγούμενων ετών.

Πίνακας τελών κυκλοφορίας 2020

Τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. και μοτοσυκλετών για το έτος 2020 διαμορφώνονται σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες.

Για επιβατικά αυτοκίνητα, για δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσυκλέτες που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα έως στις 31/10/2010, ο υπολογισμός των τελών κυκλοφορίας για το 2020 πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση τον κυβισμό του κινητήρα τους:

Κυβισμός σε κ.ε. Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα το έτος:
έως 2000 από 2001 έως 2005 από 2006 έως 31/10/2010
έως 300 κ.ε. 22 € 22 € 22 €
από 301 κ.ε. έως 785 κ.ε. 55 € 55 € 55 €
από 786 κ.ε. έως 1071 κ.ε. 120 € 120 € 120 €
από 1071 κ.ε. έως 1357 κ.ε. 135 € 135 € 135 €
από 1358 κ.ε. έως 1548 κ.ε. 225 € 240 € 255 €
από 1549 κ.ε. έως 1738 κ.ε. 250 € 265 € 280 €
από 1739 κ.ε. έως 1928 κ.ε. 280 € 300 € 320 €
από 1929 κ.ε. έως 2357 κ.ε. 615 € 630 € 690 €
από 2358 κ.ε. έως 3000 κ.ε. 820 € 840 € 920 €
από 3001 κ.ε. έως 4000 κ.ε. 1025 € 1050 € 1150 €
από 4001 κ.ε. και άνω 1230 € 1260 € 1380 €

Για τα επιβατικά οχήματα που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα από την 1/11/2010 και έπειτα, ο υπολογισμός των τελών κυκλοφορίας πραγματοποιείται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Κλιμάκιο εκπομπών CO2 (γρ/χλμ) Ετήσια τέλη κυκλοφορίας ανά γρ. εκπομπών CO2 σε ευρώ
0-90 (γρ./χλμ.) 0,00 €
91-100 (γρ./χλμ.) 0,90 €
101-120 (γρ./χλμ.) 0,98 €
121-140 (γρ./χλμ.) 1,20 €
141-160 (γρ./χλμ.) 1,85 €
161-180 (γρ./χλμ.) 2,45 €
181-200 (γρ./χλμ.) 2,78 €
201-250 (γρ./χλμ.) 3,05 €
άνω των 251 (γρ./χλμ.) 3,72 €

Για τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Μπορείτε να τις δείτε στις νέες άδειες κυκλοφορίας στον κωδικό V.7. Η τιμή αφορά CO2 (gr/km).

Ο υπολογισμός γίνεται πολλαπλασιάζοντας τις εκπομπές CΟ2 με την αντίστοιχη τιμή των τελών κυκλοφορίας του πίνακα. Δηλαδή, αν ένα όχημα έχει εκπομπές 172 γρ/χλμ, τότε τα τέλη του είναι 172x2,45=421,40 €.

Τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1549 κ.εκ., που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης κυλινδρισμού κινητήρα από 1549 κ.εκ. και άνω, που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο 60% των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων.

Οι υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1549 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησης τους στην Ελλάδα, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.

Για τις υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσυκλέτες ιδιωτικής χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα από 1549 κ.εκ. και άνω, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο 60% των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων.

Εφαρμογή Εκτύπωσης Τελών Κυκλοφορίας

Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος δεν θα παραληφθούν αυτοκόλλητα σήματα πληρωμής τελών, τα οποία επικολλούσαν οι ιδιοκτήτες στα οχήματά τους. Θα πρέπει να τα αναζητήσετε και να τα εκτυπώσετε από την εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Για την εφαρμογή πατήστε εδώ.

Προθεσμία καταβολής

Η εφαρμογή του taxisnet για την αναζήτηση των τελών κυκλοφορίας 'ανοίγει' συνήθως αρχές Νοεμβρίου του εκάστοτε έτους. Η προθεσμία καταβολής των τελών κυκλοφορίας εκπνέει στα τέλη του Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Διαδικασία

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αναζητήσει ηλεκτρονικά και να εκτυπώσει το σήμα των τελών κυκλοφορίας του έτους που επιθυμεί. Για την αναζήτηση αυτή θα πρέπει να γνωρίζει το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη, την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος και το έτος των τελών κυκλοφορίας που θέλει να πληρώσει. Τα στοιχεία αυτά τα συμπληρώνει στα αντίστοιχα πεδία της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Αφού συμπληρώσετε τα πεδία πατήστε το κουμπί ‘Αναζήτηση’. Σε περίπτωση που τα στοιχεία που συμπληρώσατε είναι σωστά τότε σας βγάζει μήνυμα: ‘Επιτυχής Αναζήτηση. Πατήστε Εκτύπωση’. Στη συνέχεια πατήστε εκτύπωση για να εκτυπώσετε το Έντυπο Τελών Κυκλοφορίας’.

Πού γίνεται η πληρωμή

 • Σε τράπεζα (ή μέσω web-banking) με τον κωδικό πληρωμής που φαίνεται στο έντυπο των τελών κυκλοφορίας,
 • Μέσω της εφαρμογής του TaxisNet εφόσον είστε πιστοποιημένος χρήστης,
 • Στις ΔΟΥ προσκομίζοντας την άδεια κυκλοφορίας και γνωρίζοντας το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη ή το ΑΦΜ ενός από τους ιδιοκτήτες όταν έχουν συνιδιοκτησία.

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε

 • Πλέον δεν γίνεται ταχυδρομική αποστολή των εντύπων στο σπίτι.
 • Αν συμπληρώσετε λάθος το πεδίο του ΑΦΜ θα σας βγάλει μήνυμα ‘Μη αποδεκτός ΑΦΜ’.
 • Αν συμπληρώσετε λάθος το πεδίο του αριθμού κυκλοφορίας θα σας βγάλει μήνυμα: ‘Δεν βρέθηκαν εγγραφές για xxxxxxxxx (ΑΦΜ) –XXX1234 (αριθμός κυκλοφορίας)- 2014 (το έτος που αναζητήσατε). Στην περίπτωση αυτή, βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει σωστά τα στοιχεία και ξαναπροσπαθήστε. Αν είστε σίγουροι ότι τα στοιχεία που συμπληρώνετε είναι σωστά και συνεχίσει η εφαρμογή να σας βγάζει το παραπάνω μήνυμα τότε απευθυνθείτε άμεσα στην οικεία ΔΟΥ σας προσκομίζωντας και την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός σας.
 • Αν σας εμφανίσει το έντυπο των τελών κυκλοφορίας αλλά τα στοιχεία που αναγράφει δεν είναι σωστά τότε απευθυνθείτε στην οικεία ΔΟΥ σας προσκομίζωντας και την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός σας για να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις.
 • Η εκτύπωση του ειδοποιητηρίου είναι υποχρεωτική και θα πρέπει να φυλάσσεται μαζί με την απόδειξη πληρωμής εντός του οχήματος.
 • Δεν αποστέλλονται πια αυτοκόλλητα σήματα πληρωμής τελών, τα οποία επικολλούσαν οι ιδιοκτήτες στα οχήματά τους.
 • Δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας, για οχήματα των οποίων οι ιδιοκτήτες έχουν κάνει κατάθεση πινακίδων.
 • Για οχήματα τα οποία δεν έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας η πληρωμή των τελών γίνεται αποκλειστικά και μόνο στις οικείες ΔΟΥ.
 • Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται διόρθωση του αρχείου οχημάτων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων ή όταν αποδεδειγμένα δεν παρέχεται από το σύστημα ‘Κωδικός Πληρωμής’ ή όταν έχουν αφαιρεθεί τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος με πράξη Αστυνομικής Αρχής ή λόγω οφειλής παλαιότερων τελών κυκλοφορίας, η πληρωμή τους γίνεται αποκλειστικά και μόνο στις ΔΟΥ.
 • Για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, μπορεί ο ιδιοκτήτης να αξιοποιήσει και να εκμεταλλευτεί προσφορές των τραπεζών για πληρωμή των τελών με άτοκες δόσεις ή μέσω πιστωτικών καρτών. Προσοχή όμως να εξοφλείτε τις δόσεις στην ώρα τους για να μην χρεωθείτε με επιπλέον τόκους. 
 • Η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας μπορεί να γίνει απευθείας μέσω e-banking συμπληρώνοντας το ΑΦΜ και την πινακίδα κυκλοφορίας. Το σύστημα της τράπεζας θα σας εμφανίσει αυτόματα τον κωδικό πληρωμής.

Κοντά σας σε 6 σημεία στην Αττική

ΩΡΑΡΙΟ ΚΤΕΟ ΩΡΑΡΙΟ
ΣΤΑΥΡΟΣ: Δευτ.- Παρ. 07:00 - 20:00 - Σάββατο 07:00 - 16:00 ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΤΕΟ: Δευτ.- Παρ. 07:00 - 19:00 - Σάββατο 07:00 - 15:00
© 2020 KTEOHellas. All rights reserved.

Cookie settings

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύουν πληροφορία στον browser κατά τη διάρκεια της περιήγησης σας στο www.kteohellas.gr και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στγμή.