Όροι χρήσης kteohellas.gr

Ο διαδικτυακός τόπος (ιστοσελίδα, site) www.kteohellas.gr δημιουργήθηκε από την Εταιρεία AUTOVISION KTEOHellas (στο εξής «Εταιρεία») με σκοπό την προβολή των υπηρεσιών της, την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού για θέματα ελέγχου και κυκλοφορίας οχημάτων καθώς και τη διευκόλυνσή του με υπηρεσίες online ραντεβού, υπενθύμισης ελέγχων ΚΤΕΟ κλπ.

Οι πληροφορίες και υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.kteohellas.gr (στο εξής «Δικτυακός Τόπος») παρέχονται με τους παρακάτω Όρους Χρήσης, τους οποίους καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά και να προβείτε σε χρήση του Δικτυακού Τόπου μόνο εφόσον τους αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου και το περιεχόμενο των παρόντων Όρων Χρήσης ακόμη και χωρίς προειδοποίηση. Για τον λόγο αυτό, σας παροτρύνουμε να επισκέπτεστε τακτικά αυτήν την σελίδα και να ενημερώνεστε για κάθε αλλαγή τους.

Σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση των Όρων Χρήσης, η χρήση εκ μέρους σας του Δικτυακού Τόπου σε επόμενο χρόνο σημαίνει και την εκ νέου αποδοχή εκ μέρους σας των νεότερων Όρων Χρήσης.

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο Δικτυακός Τόπος και όλο το περιεχόμενό του αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών του, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 "Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας", όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα.

Η Εταιρεία και τα συνεργαζόμενα με αυτή πρόσωπα διατηρούν τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό, τον πηγαίο κώδικα και στο σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, άρθρων, εικόνων, φωτογραφιών, βίντεο, σχεδίων, γραφικών, του περιοδικού “Navi” και όλου του περιεχομένου του, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του Δικτυακού Τόπου). Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύεται η επεξεργασία, αντιγραφή, τροποποiηση, διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου καθώς και η αποσυμπίληση ή με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού του.

Τα εμπορικά σήματα που περιέχονται στον Δικτυακό Τόπο (όπως, ενδεικτικά τα “AUTOVISION” και “Kteohellas”) αποτελούν κατατεθειμένα εμπορικά σήματα της Εταιρείας ή τρίτων συνεργαζόμενων με αυτή φυσικών ή νομικών προσώπων και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων απαγορεύεται απολύτως.

Χωρίς να αναιρούνται ή περιορίζονται τα προηγούμενα, εάν πιστεύετε ότι κάποιο έργο σας αντιγράφεται ή καταχωρείται στο kteohellas.gr με τρόπο που να παραβιάζονται τα δικαιώματα της προσωπικότητας ή της πνευματικής ιδιοκτησίας σας, παρακαλείστε να αποστείλετε γραπτή ειδοποίηση στην Εταιρεία, μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στην ενότητα «Επικοινωνία» του Δικτυακού Τόπου.

2. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι πληροφορίες του Δικτυακού Τόπου παρέχονται για προσωπική, μη εμπορική χρήση μόνο, χωρίς χρέωση και χωρίς να απαιτείται εγγραφή των χρηστών.

Κατά την επίσκεψη και περιήγησή σας στον Δικτυακό Τόπο δεν συλλέγονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, παρά μόνο στην περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία online ραντεβού (από την ενότητα «Έλεγχος ΚΤΕΟ» ή την υπηρεσία υπενθύμισης ΚΤΕΟ με sms ή e-mail (από την ενότητα «Εργαλεία»), οπότε ισχύουν τα αναφερόμενα στο επόμενο άρθρο.

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε περίπτωση που ζητήσετε να κλείσετε ραντεβού μέσω του Δικτυακού Τόπου θα πρέπει να καταχωρήσετε υποχρεωτικά το επώνυμό σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σας στη σχετική θέση. Προαιρετικά μπορείτε να καταχωρήσετε το όνομά σας, το σταθερό σας τηλέφωνο και την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας του οχήματός σας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία υπενθύμισης ΚΤΕΟ για κάποιο όχημά σας, πρέπει να καταχωρήσετε υποχρεωτικά το επώνυμό σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σας και τη χρονολογία έκδοσης της πρώτης άδειας. Προαιρετικά επίσης καταχωρούνται το όνομα και το κινητό σας τηλέφωνο.

Σκοπός της συγκέντρωσης των παραπάνω δεδομένων είναι αποκλειστικά και μόνο η αποτελεσματική παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας προς εσάς, για τον λόγο αυτό σας ζητούνται αποκλειστικά και μόνο τα στοιχεία που είναι απαραίτητα ανάλογα με την υπηρεσία που επιθυμείτε. Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας προς εσάς, σε διακομιστή (server) της Εταιρείας μας που βρίσκεται στην Ελλάδα, και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

Οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στο αρχείο μας ή τη διαγραφή τους, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας του Δικτυακού Τόπου. Η χρήση οποιασδήποτε από τις παραπάνω υπηρεσίες εκ μέρους σας παρέχει ταυτόχρονα και την ρητή συγκατάθεσή σας για την κατά τα ανωτέρω τήρηση και επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας.

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Καθίσταται σαφές ότι μέσω του Δικτυακού Τόπου www.kteohellas.gr δεν παρέχονται εξατομικευμένες συμβουλές και σε καμία περίπτωση οι αναγραφόμενες ή παρατιθέμενες στον Δικτυακό Τόπο πληροφορίες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την εξειδικευμένη άποψη ενός τεχνικού που είναι σε θέση να ελέγξει το όχημά σας.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες κάθε είδους που περιλαμβάνονται στον Δικτυακό Τόπο, με οποιαδήποτε μορφή και αν παρέχονται, π.χ. κείμενα, εικόνες, βίντεο, γραφικά κ.τ.λ., θα είναι ακριβείς, πλήρεις και ανά πάσα στιγμή ενημερωμένες ή ότι θα ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση. Οι συμβουλές και τα εργαλεία του Δικτυακού Τόπου (όπως, ενδεικτικά, κίνηση στους δρόμους «real time», δικαιολογητικά, πρόστιμα και προθεσμίες για διάφορες γραφειοκρατικές διαδικασίες, σχετική νομοθεσία, καιρός κλπ.) έχουν γενικό πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια ή αποχή από ενέργεια σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Τυχόν ενέργειες των χρηστών που έγιναν βάσει των αναφερομένων στον Δικτυακό Τόπο πληροφοριών δεν γεννούν σε καμία περίπτωση ευθύνη της Εταιρείας ή των συνεργατών της.

Τα περιεχόμενα της ενότητας 'Θέλω...' προέρχονται από τις επίσημες ιστοσελίδες των αντίστοιχων στην διαδικασία Θέλω Υπουργείων (όπως ενδεικτικά, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (www.yme.gr), του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (www.astynomia.gr) κλπ) και τις αποφάσεις, εγκυκλίους ή ΦΕΚ που ανακοινώνονται από αυτά. Είναι μια προσπάθεια να επικοινωνηθούν στον Πολίτη σε απλά και κατανοητά ελληνικά οι διαδικασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση κάποιων βασικών υποχρεώσεών του σε σχέση με το όχημά του. Αν και τα περιεχόμενα της ενότητας 'Θέλω..' του site μας ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο Πολίτης προβλήματα στην κατάθεση των δικαιολογητικών λόγω ίσως ελλιπούς ενημέρωσης του προσωπικού. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο συμβουλεύουμε τον Πολίτη τα απαιτούμενα παράβολα να τα προμηθευτεί ύστερα από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας που θα απευθυνθεί. Η Εταιρεία δεν δεσμεύεται σε καμία περίπτωση αν κάποιος υπάλληλος του Φορέα δεν είναι ενημερωμένος με την κείμενη νομοθεσία όπως αυτή προκύπτει από τα επίσημα site των υπουργείων από τα οποία αντλούνται τα περιεχόμενα της ενότητας των ΄Θέλω...΄ και ως εκ τούτου ενδέχεται να ζητήσει από τον Πολίτη διαφορετικά διακιολογητικά, αιτήσεις, παράβολα, φακέλους κ.ο.κ.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία και οι συνεργάτες της δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Δικτυακού Τόπου www.kteohellas.gr στη χρήση των οποίων προβαίνει με αποκλειστικά δική του πρωτοβουλία και ευθύνη.

5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στον σύνδεσμο «Επικοινωνία» μπορείτε να βρείτε στοιχεία επικοινωνίας με την Εταιρεία και τα διαθέσιμα σημεία ελέγχου ΚΤΕΟ. Επίσης έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε απευθείας ηλεκτρονικά (live chat) με κάποιον εκπρόσωπο της Εταιρείας που είναι διαθέσιμος. Στην περίπτωση αυτή αποδέχεστε την αναγκαία αποθήκευση των δεδομένων σας (ηλεκτρονική διεύθυνση, ονοματεπώνυμο, μηνύματά) στους εξυπηρετητές μας (servers) αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, την οποία εσείς ζητάτε κατ’ αυτό τον τρόπο. Τα δεδομένα σας σε καμία περίπτωση δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

6. ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου παρέχεται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα του για συγκεκριμένο σκοπό.

Δεν παρέχεται καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενά του Δικτυακού Τόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα επιδιορθώνονται. Επίσης μολονότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι ο Δικτυακός Τόπος δεν περιέχει "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ή τα πρόσωπα που συνεργάζονται με αυτήν δεν είναι υπεύθυνοι απέναντί σας για οποιαδήποτε τυχόν ζημία σας προκληθεί από την χρήση του Δικτυακού Τόπου.

7. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους ("links") προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς, όπως ενδεικτικά συνδέσμους προς τον ιστότοπο www.directplusinsurance.gr. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία για το περιεχόμενό τους, ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης που τους ακολουθεί. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σύνδεσμοι αυτοί θα λειτουργούν αδιάκοπα ή ότι το περιεχόμενό τους είναι ανά πάσα στιγμή ακριβές και έγκυρο. Περαιτέρω οι εξωτερικοί σύνδεσμοι είναι ενδεικτικοί κι όχι αποκλειστικοί ή περιοριστικοί. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει ή και να προσθέσει συνδέσμους χωρίς οιαδήποτε προειδοποίηση προς οιονδήποτε και να αλλάξει το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου οποιαδήποτε στιγμή.

Προβαίνοντας σε χρήση του Δικτυακού Τόπου κατανοείτε και αποδέχεστε ότι σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των υπερσυνδέσμων που περιλαμβάνει, τις υπηρεσίες/προϊόντα που προσφέρουν ή τις διαφημίσεις που περιέχουν.

8.COOKIES

Ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώρισή σας σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του www.kteohellas.gr. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον πλοηγό διαδικτύου σας (browser) από έναν εξυπηρετητή διδικτύου (web server) και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στο σύστημά σας και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ' οιονδήποτε τρόπο. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για σας, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον διακομιστή (browser) σας κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να προειδοποιείστε για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου είτε να απαγορεύετε την χρήση cookie. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την χρήση cookies για την αναγνώρισή σας δεν θα μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Δικτυακού Τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Όλοι οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου.

© 2018 KTEOHellas. All rights reserved.

Cookie settings

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύουν πληροφορία στον browser κατά τη διάρκεια της περιήγησης σας στο www.kteohellas.gr και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στγμή.