Future Start
Book online
Click to Call 

Τρίγωνο Φαρμακείο Πυροσβεστήρας

Πολλοί αναρωτιούνται όταν αγοράζουν καινούριο αυτοκίνητο ή γενικά όταν θέλουν να εξοπλίσουν το αυτοκίνητό τους, πoιος είναι ο ελάχιστος υποχρεωτικός εξοπλισμός τόσο για τη δική τους ασφάλεια όσο και για να τηρήσουν την ισχύουσα νομοθεσία. Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) προβλέπει ότι ο ελάχιστος υποχρεωτικός εξοπλισμός που πρέπει να βρίσκεται σε ένα όχημα είναι ο ακόλουθος:

 • Προειδοποιητικό τρίγωνο
 • Φαρμακείο αυτοκινήτου
 • Πυροσβεστήρας
 • Ρεζέρβα
 • Ένα δεύτερο ζευγάρι γυαλιά οράσεως, στην περίπτωση που στο δίπλωμα οδήγησης αναγράφεται ο κωδικός 01 που σημαίνει οδήγηση με γυαλιά
Προειδοποιητικό τρίγωνο

Το προειδοποιητικό τρίγωνο χρησιμοποιείται για να προειδοποιήσει τους διερχόμενους οδηγούς για κίνδυνο από ακινητοποιημένο όχημα μπροστά. Σε περίπτωση που το όχημα μας ακινητοποιηθεί αναγκαστικά επί του οδοστρώματος από βλάβη, ατύχημα ή άλλη αιτία ή αναγκαστούμε να σταθμεύσουμε επί του οδοστρώματος σε θέση όπου απαγορεύεται η στάθμευση, η τοποθέτηση του προειδοποιητικού τριγώνου είναι απαραίτητη τόσο για τη δική μας ασφάλεια όσο και των διερχόμενων οδηγών. Το προειδοποιητικό τρίγωνο είναι μια τριγωνική πινακίδα ή συσκευή που έχει συγκεκριμένες διαστάσεις και προδιαγραφές ώστε να γίνεται ορατό και την ημέρα και τη νύχτα. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που οι οδηγοί δε διαθέτουν προειδοποιητικό τρίγωνο, ή δεν το χρησιμοποιούν όταν χρειάζεται ή το τοποθετούν λανθασμένα σε μικρή απόσταση από το όχημα, με αποτέλεσμα οι διερχόμενοι οδηγοί να μην έχουν τον απαραίτητο χρόνο αντίδρασης.

Που και πότε τοποθετείται
Για αναγκαστικά ακινητοποιημένο όχημα επί του οδοστρώματος
 • Εάν ένα όχημα ακινητοποιηθεί αναγκαστικά επί του οδοστρώματος από βλάβη, ατύχημα ή άλλη αιτία, ο οδηγός του υποχρεούται να καταβάλλει κάθε προσπάθεια να το μετακινήσει εκτός του οδοστρώματος. Αν δεν μπορεί, οφείλει να τοποθετήσει το προειδοποιητικό τρίγωνο σε απόσταση εκατό (100) τουλάχιστον μέτρων πίσω από το όχημα και κατά τη νύχτα να έχει αναμμένα τα φώτα θέσης. (Κ.Ο.Κ. , Άρθρο 29, παρ. 3). Επιπρόσθετα, προτείνεται να χρησιμοποιηθούν και τα φώτα έκτακτης ανάγκης (αλάρμ), ώστε να καταστεί το όχημα ακόμα πιο ορατό για την ασφάλεια όλων.
 • Η τήρηση της προβλεπόμενης από το νόμο απόστασης των 100 μέτρων μεταξύ ακινητοποιημένου οχήματος και προειδοποιητικού τριγώνου είναι ιδιαίτερα σημαντική, ώστε να εξασφαλίσει στους διερχόμενους οδηγούς τον απαραίτητο χρόνο αντίδρασης, ώστε να αποφύγουν το ακινητοποιημένο όχημα και να αποφευχθεί ενδεχόμενο ατύχημα είτε με το ακινητοποιημένο όχημα είτε με άλλα διερχόμενα οχήματα. Παρατηρείται επίσης συχνά το φαινόμενο, σε περίπτωση μικροατυχημάτων, όπου τα αυτοκίνητα έχουν υποστεί ελάχιστη έως καθόλου βλάβη και διατηρούν τη δυνατότητα μεταφοράς εκτός του οδοστρώματος, οι οδηγοί τους να τα ακινητοποιούν για παράδειγμα στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας και μάλιστα χωρίς προειδοποιητικό τρίγωνο για να λογομαχήσουν επί του οδοστρώματος ή για να περιμένουν την τροχαία ή την ασφαλιστική, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο να προκληθούν ακόμα σοβαρότερα ατυχήματα ή και κάποιο δυστύχημα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποφεύγονται τέτοιες συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια τόσο τη δικιά μας όσο και των γύρω μας.
 • Συνεπώς, η ακινητοποίηση οχημάτων επί του οδοστρώματος να γίνεται μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όταν δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική και εφόσον τηρούνται οι απαιτούμενοι κανόνες ασφάλειας, όπως η τοποθέτηση του προειδοποιητικού τριγώνου και η απομάκρυνση των επιβατών των οχημάτων από το οδόστρωμα.
Συχνές ερωτήσεις
 • Ποια οχήματα υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένα με προειδοποιητικό τρίγωνο;
  Σύμφωνα με την παράγραφο 16 του άρθρου 81 του Κ.Ο.Κ., όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα, εκτός από τις δίτροχες μοτοσυκλέτες χωρίς καλάθι, τα τρίτροχα μοτοποδήλατα και τα ρυμουλκούμενα, επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με προειδοποιητικό τρίγωνο.
 • Ποιες είναι οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του προειδοποιητικού τριγώνου, συμφώνα με τη νομοθεσία;
  Σύμφωνα με την παράγραφο 16 του άρθρου 81 του Κ.Ο.Κ., το προειδοποιητικό τρίγωνο αποτελείται από ισόπλευρο τρίγωνο που έχει πλευρά μήκους όχι μικρότερη των 40 εκατοστών και πλάτους όχι μικρότερη των 5 εκατοστών, ενώ το εσωτερικό μέρος μπορεί να είναι κενό ή χρωματισμένο με ανοιχτό χρώμα. Οι πλευρές του τριγώνου αυτού πρέπει να είναι κατασκευασμένες από αντανακλαστική ύλη ερυθρού χρώματος. Το τρίγωνο πρέπει να είναι κατασκευασμένο κατά τρόπο ώστε να μπορεί να τοποθετείται σταθερό σε κατακόρυφη θέση. Οι προδιαγραφές των τριγώνων, της αντανακλαστικής ύλης, καθώς και των ειδικών συσκευών επισήμανσης, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
 • Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος μου επί του οδοστρώματος δεν αρκεί να χρησιμοποιήσω τα αλάρμ;
  Από μόνη της η χρήση των αλάρμ (φώτα έκτακτης ανάγκης) θεωρείται ανεπαρκής και απαιτείται οπωσδήποτε η τοποθέτηση του προειδοποιητικού τριγώνου στην προβλεπόμενη από το νόμο απόσταση, για να προειδοποιήσει εγκαίρως τους διερχόμενους οδηγούς για τον επικείμενο κίνδυνο και να τους εξασφαλίσει τον απαραίτητο χρόνο αντίδρασης για την αποφυγή ατυχήματος. Ωστόσο, η χρήση των αλάρμ αποτελεί επιπρόσθετο μέτρο για να καταστεί ορατό το ακινητοποιημένο όχημα, χωρίς όμως να είναι από μόνη της επαρκής.
 • Τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση που ακινητοποιηθεί το όχημά μου πάνω στο οδόστρωμα και δεν έχω προειδοποιητικό τρίγωνο;
  Το να μη διαθέτετε προειδοποιητικό τρίγωνο στο όχημά σας, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον εαυτό σας αλλά και τους διερχόμενους οδηγούς. Αν ωστόσο, το όχημά σας βρίσκεται ακινητοποιημένο στο οδόστρωμα σε επικίνδυνο σημείο, ώστε να μη γίνεται ορατό από τους οδηγούς παρά μόνο την τελευταία στιγμή και δεν έχετε προειδοποιητικό τρίγωνο, είναι απαραίτητο να επισημάνετε το όχημά σας με άλλο τρόπο. Για παράδειγμα, εσείς οι ίδιοι ή κάποιο άλλο άτομο πρέπει να κάνετε σήμα στα οχήματα σε κατάλληλη απόσταση και φροντίζοντας να μην εκτεθείτε σε κίνδυνο.
Πυροσβεστήρας

Σε κάθε μηχανοκίνητο όχημα μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά από διάφορες αιτίες, όπως διαρροή καυσίμου, βραχυκύκλωμα, υπερθέρμανση του κινητήρα κ.ά. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υπαρκτός και ο πυροσβεστήρας καθίσταται συσκευή πρώτης ανάγκης. Το μικρό κόστος αγοράς και συντήρησης του πυροσβεστήρα, σε σχέση με την αποτελεσματικότητα του, τον καθιστά ένα από τα κυριότερα εργαλεία για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς σε ένα όχημα. Εξαιτίας της κρίσιμης σημασίας και της καταλληλότητάς τους για την κατάσβεση πυρκαγιών στα οχήματα, η χρήση πυροσβεστήρων με κατάλληλες προδιαγραφές και σωστή συντήρηση επιβάλλεται από τη νομοθεσία.

Χρήσιμες συμβουλές
 • Αντιμετωπίστε την πυρκαγιά έχοντας τον αέρα στην πλάτη σας.
 • Για την κατάσβεση πυρκαγιών υγρών καυσίμων, αρχίστε από τη βάση της πυρκαγιάς και αν υπάρχει υγρό καύσιμο που διαρρέει, αρχίστε αν είναι εφικτό από το σημείο της διαρροής.
 • Εάν εσείς ή κάποιο από τα παρακείμενα οχήματα, διαθέτετε περισσότερους από έναν πυροσβεστήρες, χρησιμοποιήστε τους συγχρόνως αντί τον έναν κατόπιν του άλλου για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
 • Μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς μην απομακρυνθείτε αμέσως γιατί υπάρχει κίνδυνος αναζωπύρωσης.
 • Αναγομώστε αμέσως τους πυροσβεστήρες μετά τη χρήση τους.
Συχνές ερωτήσεις
 • Τι κάνουμε σε περίπτωση που το όχημά μας ή παρακείμενο όχημα πιάσει φωτιά;
  Απαραίτητο είναι όταν αγοράζουμε πυροσβεστήρα να έχουμε βεβαιωθεί ότι έχουμε διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες χρήσης, ώστε να είμαστε σε ετοιμότητα να τον χρησιμοποιήσουμε σε περίπτωση ανάγκης. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, διατηρούμε την ψυχραιμία μας, φροντίζουμε να ειδοποιηθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία στο τηλέφωνο 199 και χρησιμοποιούμε τον πυροσβεστήρα άμεσα. Ο χρόνος εκκένωσης ενός πυροσβεστήρα είναι 6-15 δευτερόλεπτα
 • Οι γενικές οδηγίες χρήσης πυροσβεστήρα είναι οι ακόλουθες:
  Αφαιρέστε την ασφάλεια. Στοχεύστε τη φωτιά σε απόσταση 3-4 μέτρων. Πιέστε το μοχλό και χρησιμοποιήστε όλο το κατασβεστικό υλικό.
 • Ποια όχηματα υποχρεούνται να φέρουν πυροσβεστήρα;
  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Αρ. φύλ. 272, Τεύχος Δεύτερο, 16/2/2009), επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών, καθώς επίσης και στους ιδιοκτήτες των τρίτροχων μοτοσικλετών, η υποχρέωση εφοδιασμού των οχημάτων τους με φορητούς πυροσβεστήρες. Ο αριθμός και ο τύπος των πυροσβεστήρων διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος.
 • Ποιες είναι οι προδιαγραφές και οι ανάγκες συντήρησης για τους φορητούς πυροσβεστήρες οχημάτων;
  Οι φορητοί πυροσβεστήρες που φέρουν τα οχήματα πρέπει να είναι σύμφωνοι με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ-3. Γι΄αυτό το λόγο, αναζητήστε την ανεξίτηλη σήμανση CE στο κέλυφος και στη βαλβίδα του πυροσβεστήρα, καθώς και τη συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ-3 στην ετικέτα του. Οι νέοι πυροσβεστήρες δεν επιτρέπεται να φέρουν ελαττώματα ή άλλες ελλείψεις που τους καθιστούν αναποτελεσματικούς ή επικίνδυνους. Για το λόγο αυτό κατά την παραγωγική διαδικασία επιβάλλεται ο τελικός ποιοτικός έλεγχος του 100% των πυροσβεστήρων από τον κατασκευαστή υπό την εποπτεία Αναγνωρισμένου Φορέα Ελέγχου.
  Οι φορητοί πυροσβεστήρες υπόκεινται σε περιοδικό επανέλεγχο σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/20.1.2005). Ο περιοδικός αυτός επανέλεγχος περιλαμβάνει τα εξής:
  Οπτικός έλεγχος από τον ιδιοκτήτη / χρήστη: Πραγματοποιείται ανά τρίμηνο και ελέγχεται εάν ο πυροσβεστήρας είναι τοποθετημένος στο καθορισμένο σημείο, δεν εμποδίζεται, είναι ορατός, έχει ευανάγνωστες οδηγίες, δεν έχει εμφανή σημεία κακώσεων και δεν έχει χρησιμοποιηθεί.
  Συντήρηση από Αναγνωρισμένες Εταιρείες: Η συντήρηση όλων των τύπων πυροσβεστήρων πραγματοποιείται μόνο από Αναγνωρισμένες Εταιρείες (πιστοποιημένοι συντηρητές). Κάθε αναγνωρισμένη εταιρεία φέρει αριθμό πιστοποίησης που αναγράφεται στην ετικέτα ελέγχου του πυροσβεστήρα. 0ι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως θα πρέπει να φέρουν στο λαιμό του πυροσβεστήρα δακτύλιο ελέγχου, κατά την ετήσια συντήρηση ή όταν αναγομώνονται. Ο δακτύλιος ελέγχου θα πρέπει να αναγράφει ανάγλυφα το έτος συντήρησης και ο χρωματισμός του να είναι ίδιος με αυτόν της ετικέτας αναγόμωσης.

  Διεξάγονται οι παρακάτω διαδικασίες οι οποίες επιτηρούνται από Αναγνωρισμένο Φορέα Ελέγχου:
  Ετήσια Συντήρηση: Έλεγχος του πυροσβεστήρα, της ποιότητας και της ποσότητας του κατασβεστικού υλικού χωρίς να επιβάλλεται η αναγόμωσή του. Περαιτέρω Συντήρηση ανά 5 έτη: Εκτεταμένος έλεγχος του πυροσβεστήρα με αναγόμωση του κατασβεστικού υλικού.
  Εργαστηριακός Έλεγχος ανά 10 έτη: Εργαστηριακός έλεγχος με αντικατάσταση όλων των φθαρμένων εξαρτημάτων, αντικατάσταση του κατασβεστικού υλικού και αποστολή για υδραυλική δοκιμή και πλήρη επανέλεγχο του συγκροτήματος πίεσης του πυροσβεστήρα σε Αναγνωρισμένο Κέντρο Επανελέγχου Δοχείων Πίεσης υπό την εποπτεία Αναγνωρισμένου Φορέα Ελέγχου.
 • Η λειτουργική ζωή του πυροσβεστήρα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20 έτη.

Τύποι πυροσβεστήρων

Από τη νομοθεσία ορίζονται 3 τύποι φορητών πυροσβεστήρων ανάλογα με την κατασβεστική τους ικανότητα, τους οποίους οφείλουν να φέρουν τα οχήματα ανάλογα με την κατηγορία τους

Πυροσβεστήρες Τύπου 1:
Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως κατάλληλοι για κατηγορίες πυρκαγιάς A, B, C και για ηλεκτρικό ρεύμα τάσης έως 1000 V, με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 8Α, 34Β, C.
Πυροσβεστήρες Τύπου 2:
Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως κατάλληλοι για κατηγορίες πυρκαγιάς A, B, C και για ηλεκτρικό ρεύμα τάσης έως 1000 V, με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 13Α, 55Β, C.
Πυροσβεστήρες Τύπου 3
Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως κατάλληλοι για κατηγορίες πυρκαγιάς A, B, C και για ηλεκτρικό ρεύμα τάσης έως 1000 V, με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 21Α, 113Β, C.
Φαρμακείο

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του απαραίτητου εξοπλισμού που υποχρεούνται να προμηθεύονται οι ιδιοκτήτες και οι οδηγοί των οχημάτων είναι το φαρμακείο αυτοκινήτου. Παρόλο που από τη νομοθεσία είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση φαρμακείου με συγκεκριμένο υγειονομικό υλικό στα οχήματα, πολλοί από εμάς το αμελούν και είτε δε διαθέτουν καν φαρμακείο ή έχουν εξοπλιστεί με κάποιο υποτυπώδες φαρμακείο με σοβαρές ελλείψεις από άποψη υγειονομικού υλικού.
Η σωστή επιλογή φαρμακείου είναι πολύ σημαντική, ώστε να περιέχει τουλάχιστον τα απαραίτητα υγειονομικά υλικά που ορίζει η νομοθεσία αλλά και για τη δική μας ασφάλεια.

Περιεχόμενο
Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο του κιβωτιδίου πρώτων βοηθειών (φαρμακείου) πρέπει να αποτελείται από τα εξής είδη επιδεσμικού υλικού:
 • Ένα (1) πακέτο βαμβάκι υδρόφιλο των 100 γραμμαρίων τουλάχιστον
 • Τέσσερα (4) κουτιά αποστειρωμένες γάζες
 • Ένα (1) καρούλι (πηνίο) λευκοπλάστη
 • Τέσσερις (4) ατομικούς επιδέσμους
 • Δύο (2) αιμοστατικούς επιδέσμους
 • Ένα (1) φιαλίδιο με 200 γραμμάρια, τουλάχιστον, οινόπνευμα και
 • Ένα φιαλίδιο με 50 γραμμάρια, τουλάχιστον, Mercurochrome.
Ειδικά τα αυτοκίνητα που ανήκουν στους γιατρούς, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κιβωτίδιο πρώτων βοηθειών το οποίο, εκτός από το παραπάνω επιδεσμικό υλικό, πρέπει να περιέχει και τα εξής είδη φαρμακευτικού υλικού:
 • Τρεις (3) σύριγγες μιας χρήσεως και ένα πριονάκι θραύσεως φυσίγγων
 • Τρεις (3) φύσιγγες Atropine Sulfare
 • Τρεις (3) φύσιγγες Diethylamide-Pyridine-3-Carboxylic Acid
 • Ένα σωληνάριο αλοιφή N-Phenyl-N-Benzyl-4-Amino-1-Methylpiperidin
 • Τρεις (3) φύσιγγες Chlorpromazine Hydrochloride
 • Ένα (1) κουτί δισκία Acetylsalicylic Acid
 • Ένα (1) κουτί 5,7Dichlord-8-Hydroxyquinaldine
 • Ένα (1) κουτί δισκία Trinirtine 1%
 • Δέκα (10) δισκία Hyoscine-n-Butyl Bromide
 • Δέκα (10) δισκία-7-Chloro-1,3-Dihydro-1-Methyl-5-Phenyl-2H-1,4-Benzodiazepin-2-One
Συχνές ερωτήσεις
 • Ποια οχήματα υποχρεούνται κατά το νόμο να διαθέτουν φαρμακείο;
  Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία παραπέμπει ο Κ.Ο.Κ., επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών, καθώς επίσης και στους ιδιοκτήτες των τρίτροχων μοτοσικλετών, η υποχρέωση εφοδιασμού των οχημάτων τους με κιβωτίδιο υγειονομικού υλικού πρώτων βοηθειών.
  Συνιστούμε στους οδηγούς μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών να προμηθευτούν μικρά φαρμακεία, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε περίπτωση ανάγκης ανεξάρτητα αν δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία
 • Πού θα πρέπει να τοποθετείται το φαρμακείο μέσα στο αυτοκίνητο;
  Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το κιβωτίδιο πρώτων βοηθειών (φαρμακείο) πρέπει να τοποθετείται στο αυτοκίνητο σε θέση που να εξασφαλίζει, σε περίπτωση ανάγκης, την ευχέρεια χρησιμοποίησης του. Επίσης, δεν πρέπει να κλειδώνεται ή να τοποθετείται μέσα σε αυτό οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, εκτός από το επιδεσμικό και φαρμακευτικό υλικό.
 • Κάθε πότε θα πρέπει να ανανεώνω το περιεχόμενο του φαρμακείου;
  Με βάση τη νομοθεσία, το περιεχόμενο του κιβωτιδίου πρώτων βοηθειών (φαρμακείου) πρέπει, με ευθύνη των ιδιοκτητών ή των οδηγών των αυτοκινήτων, να συμπληρώνεται ανελλιπώς αμέσως μετά την κατανάλωσή του. Ειδικά το φαρμακευτικό υλικό του κιβωτιδίου, πρέπει με ευθύνη των γιατρών ιδιοκτητών και οδηγών των αυτοκινήτων, να ανανεώνεται λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών διατήρησης του, τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες, σε μικρά χρονικά διαστήματα, όχι πέραν των δύο ετών.
  Εκτός από τα παραπάνω, εάν και εσείς έχετε επιλέξει να φυλάσσετε στο φαρμακείο του αυτοκινήτου σας και φαρμακευτικό υλικό, έκτος από το απαραίτητο επιδεσμικό υλικό, για παράδειγμα παυσίπονα ή αλοιφές, θα πρέπει να ελέγχετε πάντα την ημερομηνία λήξης τους, να τα ανανεώνετε σε τακτά χρονικά διαστήματα και να μεριμνάτε ώστε να μην παραμένουν σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας ή και υγρασίας.
 • Τι άλλο θα πρέπει να προσέξω σχετικά με το φαρμακείο του αυτοκινήτου;
  Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η επιλογή του κουτιού του φαρμακείου, καθώς θα πρέπει να είναι απόλυτα στεγανό, ώστε να μην επηρεάζεται από τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού ή από την υγρασία. Καλό θα ήταν να διαθέτει αρκετές θήκες ή χωρίσματα, ώστε να τοποθετούνται εύκολα τα υλικά και να βλέπετε ανά πάσα στιγμή τι διαθέτει και αν χρειάζεται ανανέωση. Επομένως, θα πρέπει να είναι εργονομικό, χωρίς όμως να είναι υπερβολικά ογκώδες, ώστε να μεταφέρεται εύκολα. Επίσης, θα πρέπει να φυλάσσεται σε μέρος σκιερό και δροσερό και ταυτόχρονα εύκολα προσβάσιμο.
  Εάν επιλέξετε να τοποθετήσετε στο φαρμακείο του αυτοκινήτου σας και φαρμακευτικό υλικό π.χ. για την περίοδο των διακοπών σας, όπως παυσίπονα, εντομοαπωθητικά, αλοιφές για τσιμπήματα, δραμαμίνες κ.ά, καλό θα ήταν να έχετε υπόψιν σας ότι το φαρμακευτικό αυτό υλικό μπορεί να αλλοιωθεί κατά την περίοδο αυτή και άρα να χρειαστεί πιο γρήγορα αντικατάσταση. Επίσης θα πρέπει να ελέγχετε πάντα τις ημερομηνίες λήξης των φαρμάκων, και να φροντίζετε, μαζί με τα φάρμακα να φυλάσσονται και οι οδηγίες χρήσης τους. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να διασφαλίσετε τις απαραίτητες συνθήκες φύλαξης των φαρμάκων από άποψη υγρασίας και θερμοκρασίας, καλό θα ήταν να τοποθετηθούν σε ξεχωριστό κουτί φαρμακείου, το οποίο δε θα παραμένει συνεχώς στο χώρο του αυτοκινήτου.
390
Last 24 Hour Bookings
22
Active users
© 2024 KTEOHellas. All rights reserved. | Powered by
Το website χρησιμοποιεί cookies.

Tα cookies μας βοηθάνε να σας προσφέρουμε την βέλτιστη δυνατή εμπειρία πλοήγησης. Χρησιμοποιώντας το www.kteohellas.gr ή κλείνοντας αυτό το μήνυμα αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Cookie settings

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύουν πληροφορία στον browser κατά τη διάρκεια της περιήγησης σας στο www.kteohellas.gr και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στγμή.

Ρυθμίσεις Προτιμήσεων
Google Reviews
Book Now
Reminder
Car Insurance
+