Future Start
Book online

Κοτσαδόρος

Ο κοτσαδόρος είναι το εξάρτημα το οποίο τοποθετείται στο πίσω μέρος του οχήματος (από ειδικό εγκαταστάτη) με σκοπό να πραγματοποιείται η έλξη ρυμουλκούμενου όπως ένα τρέιλερ, μια μπαγκαζιέρα ή ένα τροχόσπιτο.

Από την 1η Νοεμβρίου του 2020 ο κοτσαδόρος θα πρέπει να είναι είτε αποσπώμενος είτε αναδιπλούμενος. Οι σταθεροί (μόνιμοι) κοτσαδόροι, ακόμα και αν το όχημα είναι εφοδιασμένο με άδεια ρυμούλκησης, καταργούνται  και απαγορεύεται η χρήση τους. Όσα οχήματα είναι εφοδιασμένα με σταθερούς κοτσαδόρους θα πρέπει να τους αντικαταστήσουν με αναδιπλούμενους ή αποσπώμενους.

Η απαίτηση για άδεια ρυμούλκησης από την υπηρεσία Μεταφορών παραμένει.

Ωστόσο σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 99/Β’/18.01.2021) το οποίο τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ  4966/Β'/27.10.2021 από τις 27/09/2022 και έπειτα, θα πρέπει όσοι οδηγοί κατέχουν ρυμουλκούμενο (τρέιλερ, μπαγκαζιέρα, τροχόσπιτο κλπ) να προμηθευτούν άδεια αλλά και πινακίδες κυκλοφορίας για το ρυμουλκούμενό τους.

Στην ίδια απόφαση καθορίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων οχημάτων κατηγορίας Ο, προϋποθέσεις για την έλξη τους από μηχανοκίνητα οχήματα των κατηγοριών Μ και Ν και λοιποί όροι για τη θέση αυτών σε κυκλοφορία.

Τεχνικές προδιαγραφές

Οι τεχνικές προδιαγραφές για τη ζεύξη οχήματος και ρυμουλκούμενου καθορίζονται από τον κατασκευαστή του οχήματος. Η ικανότητα έλξης του οχήματος (πόσο βάρος δηλαδή μπορεί να ‘τραβήξει’) καθώς και τα κατάλληλα σημεία προσάρτησης (στήριξης), πρέπει να συμφωνούν με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του οχήματος σύμφωνα με την Οδηγία EC 94-20 παράρτημα VII παράγραφος 1.2. Στην ίδια οδηγία (παράγραφος 2.1.4) αναφέρεται πως η σφαίρα ζεύξης (μπίλια) δεν θα πρέπει να καλύπτει την πινακίδα κυκλοφορίας και  ο κοτσαδόρος θα πρέπει να αποσυνδέεται μόνο με το χέρι και χωρίς ειδικά εργαλεία. Οι κοτσαδόροι πρέπει να έχουν έγκριση της μορφής ‘e00’, η οποία και αναγράφεται πάνω στο ταμπελάκι τους μαζί με την δύναμη και την κατηγορία έλξης τους. Τέλος η ηλεκτρική συνδεσμολογία θα πρέπει να εναρμονίζεται με τις οδηγίες του εκάστοτε κατασκευαστή του αυτοκινήτου.

Νομοθεσία

Σύμφωνα με τη νομοθεσία και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) απαγορεύεται η έλξη ρυμουλκούμενου από το όχημά μας, χωρίς να μας έχει χορηγηθεί το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης (άδεια ρυμούλκησης) από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου συγκοινωνιών. 

Επίσης σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (άρθρο 94, παράγραφος 5) απαιτείται δίπλωμα κατηγορίας Β+Ε για τα σύνολα συζευγμένων οχημάτων (συρμοί ή αρθρωτά οχήματα) που αποτελούνται από ρυμουλκό όχημα της κατηγορίας Β και από ρυμουλκούμενο, όταν το μέγιστo επιτρεπόμενo βάρος του συνόλου υπερβαίνει τα 3.500 χλγ. ή το μέγιστo επιτρεπόμενo βάρος του ρυμουλκούμενου υπερβαίνει το βάρος του έλκοντος οχήματος κενού. Δηλαδή:
Περίπτωση 1η: ρυμουλκό όχημα με βάρος 2200 κιλά και ρυμουλκούμενο σκάφος 1500 κιλών, απαιτείται δίπλωμα κατηγορίας Β+Ε διότι το σύνολο ρυμουλκό-ρυμουλκούμενο υπερβαίνει τους 3.5 τόνους.
Περίπτωση 2η: ρυμουλκό όχημα με βάρος 1200 κιλά και ρυμουλκούμενο σκάφος 1500 κιλών, απαιτείται δίπλωμα κατηγορίας Β+Ε διότι το ρυμουλκούμενο είναι βαρύτερο από το ρυμουλκό παρόλο που το σύνολο είναι κάτω από 3.5 τόνους.
Όταν ο οδηγός στερείται δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας Β+Ε, τιμωρείται με φυλάκιση από ένα (1) έως δώδεκα (12) μήνες και χρηματική ποινή τουλάχιστον 146,50 €, (παράγρ. 5 άρθρου 94 Κ.Ο.Κ.) Επίσης επιβάλλεται η ακινητοποίηση του οχήματος και η παραλαβή του από άλλον οδηγό, κάτοχο του παραπάνω διπλώματος, καθώς και σύνταξη δελτίου μηνύσεως στον ιδιοκτήτη όταν συντρέχει η περίπτωση παραχώρησης του οχήματος σε άτομο στερούμενο διπλώματος οδήγησης ο οποίος τιμωρείται με φυλάκιση από ένα (1) έως (6) μήνες (άρθρο 99 Κ.Ο.Κ.).

Τέλος, στην περίπτωση που τοποθετήσουμε κοτσαδόρο στο όχημά μας, θα πρέπει να το δηλώσουμε στην ασφαλιστική μας εταιρία.
Σε περίπτωση ατυχήματος, η ασφαλιστική μας εταιρεία ενδέχεται να μην μας καλύψει αν δεν έχει προηγουμένως ενημερωθεί για την ύπαρξη του κοτσαδόρου. Επίσης, ενδέχεται να μην μας καλύψει και αν δεν έχει εκδοθεί το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης από το υπουργείο συγκοινωνιών για το όχημά μας.

Χρήσιμες συμβουλές
 • Κατά τη διάρκεια της ρυμούλκησης θα πρέπει πάντα να ασφαλίζουμε το ρυμουλκούμενου με αλυσίδα.
 • Θα πρέπει να ενημερώσουμε την ασφαλιστική μας εταιρία για την τοποθέτηση κοτσαδόρου, ώστε να έχουμε τις απαραίτητες καλύψεις.
 • Η ύπαρξη κοτσαδόρου δεν επιτρέπεται εάν το όχημα δεν ρυμουλκεί.
 • Εφόσον το ρυμουλκούμενο είναι πιο φαρδύ από το όχημά μας, τότε θα πρέπει να τοποθετήσουμε προέκταση για τους καθρέφτες μας αφενός για να έχουμε καλύτερη ορατότητα γύρω μας αλλά και για να ‘οριοθετήσουμε’ το πλάτος του ρυμουλκούμενου με την βοήθεια του οχήματος μας.

Μέχρι στιγμής οι άδειες ρυμούλκησης που εκδίδονται για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) και φορτηγά έως 3,5τ (ΦΙΧ) είναι για :

 • Μεταφορά σκαφών, αλόγων, αγωνιστικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
 • Μεταφορά μπαγκαζιέρας και λοιπού εξοπλισμού για μη εμπορική ενασχόληση του ιδιοκτήτη ή κατόχου  του ρυμουλκούμενου
 • Μεταφορά τροχόσπιτου

Σε όλες τις περιπτώσεις το ρυμουλκούμενο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 3.5τ.

Συχνές ερωτήσεις
 • Η δήλωση στην ασφαλιστική του κοτσαδόρου με επιβαρύνει οικονομικά και πόσο;
  Οι ασφαλιστικές εταιρίες για να σας παρέχουν τις καλύψεις θα σας αναπροσαρμόσουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με μια σχετικά μικρή ή και καθόλου επιβάρυνση.
 • Μπορώ να βγάλω τον κοτσαδόρο από το αμάξι μου και να τον βάλω σε άλλο;
  Μπορείτε να κάνετε την αλλαγή εφόσον το όχημα είναι το ίδιο ή εφόσον ο τύπος του κοτσαδόρου έχει τις προδιαγραφές να ταιριάζει και στο άλλο όχημα. Πολλοί κοτσαδόροι έχουν τις κατάλληλες προδιαγραφές τοποθέτησης για παραπάνω από ένα μοντέλο και μάρκα αυτοκινήτου. Αν κάνετε την αλλαγή θα πρέπει να εφοδιαστείτε και με νέο σημείωμα ρυμούλκησης. 
 • Μπορώ με την άδεια ρυμούλκησης μπαγκαζιέρας να ρυμουλκήσω σκάφος;
  Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται. Η άδεια ρυμούλκησης αφορά συγκεκριμένο ρυμουλκούμενο με συγκεκριμένες διαστάσεις, συγκεκριμένο βάρος και προδιαγραφές. Επίσης σε σταθερό σημείο του ρυμουλκούμενου υπάρχει μοναδικός αριθμός σειράς (Serial Number συνήθως σε πινακιδάκι) που αναγράφεται στην άδεια έλξης.
 • Το ρυμουλκούμενο απαιτείται να έχει κάποια σήμανση ή φώτα;
  Το ρυμουλκούμενο θα πρέπει να έχει την δυνατότητα ηλεκτρολογικής σύνδεσης με το αυτοκίνητο, έτσι ώστε να λειτουργούν όλα τα πίσω φανάρια που διαθέτει ακριβώς όπως ενός αυτοκινήτου (Φώτα θέσης, Στόπ, Φλάς κτλ). Επίσης θα πρέπει να φέρει όπισθεν αντανακλαστήρες τριγωνικού σχήματος και ερυθρού χρώματος.
 • Τι είδους μπαγκαζιέρα να αγοράσω;
  Αυτό εξαρτάται από τις προδιαγραφές έλξης του οχήματός σας αρχικά και εν συνεχεία (από πλευράς διαστάσεων) από τις μεταφορικές σας ανάγκες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την μπαγκαζιέρα πατήστε εδώ.
 • Ο κοτσαδόρος μπαίνει σε όλα τα οχήματα;
  Στις περισσότερες περιπτώσεις ναι. Για οχήματα που σπανίως εξαιρούνται θα πρέπει να συμβουλευτείτε το βιβλίο οδηγιών του κατασκευαστή σας (manual) ή την επίσημη αντιπροσωπεία του αυτοκινήτου σας για τυχόν απαγορεύσεις.
 • Ποιος εκδίδει την άδεια ρυμούλκησης;
  Άδεια ρυμούλκησης εκδίδει η περιφέρεια του τόπου κατοικίας μας. Σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις και κατηγορίες επαγγελμάτων, που το ρυμουλκούμενο είναι απαραίτητο για τις μεταφορικές ανάγκες (Φ.Ι.Χ.).
 • Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την έκδοση άδειας ρυμούλκησης;
  Ανάλογα την κατηγορία ρυμουλκούμενου απαιτούνται και διαφορετικά έγγραφα. 
429
Last 24 Hour Bookings
20
Active users
© 2024 KTEOHellas. All rights reserved. | Powered by
Το website χρησιμοποιεί cookies.

Tα cookies μας βοηθάνε να σας προσφέρουμε την βέλτιστη δυνατή εμπειρία πλοήγησης. Χρησιμοποιώντας το www.kteohellas.gr ή κλείνοντας αυτό το μήνυμα αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Cookie settings

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύουν πληροφορία στον browser κατά τη διάρκεια της περιήγησης σας στο www.kteohellas.gr και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στγμή.

Ρυθμίσεις Προτιμήσεων
Google Reviews
Book Now
Reminder
Car Insurance
+