Future Start
Book online
Μπαταρίες Οχημάτων

Μπαταρίες Οχημάτων

Η μπαταρία (επιστημονικά: ηλεκτρικός συσσωρευτής) είναι ουσιαστικά μια αποθήκη ηλεκτρικής ενέργειας. Η ηλεκτρική ενέργεια προέρχεται από μια χημική αντίδραση η οποία συμβαίνει στο εσωτερικό της. Τέτοια αντίδραση μπορεί να έχουμε όταν δύο ανόμοια ενεργά υλικά, τα ηλεκτρόδια (θετικές και αρνητικές πλάκες), εμβαπτίζονται σε ένα ηλεκτρολύτη όπως είναι το διάλυμα θειικού οξέος και νερού. Ο ηλεκτρισμός ρέει από την μπαταρία προς τη συσκευή όταν ενωθούν μεταξύ τους οι θετικοί και αρνητικοί ακροδέκτες (πόλοι) και δημιουργηθεί κλειστό κύκλωμα. Μόλις γίνει αυτό η μπαταρία αρχίζει να αδειάζει, δηλαδή να αποφορτίζεται, παρέχοντας ταυτόχρονα ηλεκτρικό ρεύμα στη συνδεδεμένη με αυτήν συσκευή για την λειτουργία της. Μόλις αποφορτιστεί τελείως θα πάψει να τροφοδοτεί τη συσκευή με ρεύμα και άρα αυτή θα σταματήσει να λειτουργεί.
Όταν η μπαταρία αποφορτιστεί πλήρως, τότε αν δεν επαναφορτίζεται θα πρέπει να την αντικαταστήσουμε. Αν επαναφορτίζεται τότε θα πρέπει να την φορτίσουμε σε κατάλληλους για αυτή τη δουλειά φορτιστήρες. Επαναφόρτιση είναι η αντίθετη διαδικασία από αυτή της αποφόρτισης. Ηλεκτρικό ρεύμα ρέει από τον φορτιστήρα προς την μπαταρία μέχρις ότου αυτή να ‘γεμίσει’ πλήρως. Η διαδικασία της διαρκής αποφόρτισης και φόρτισης της μπαταρίας είναι γνωστή ως κυκλική ικανότητα της μπαταρίας.
Στα αυτοκίνητα και στις μηχανές, η μπαταρία χρησιμεύει για την εκκίνηση του κινητήρα, για την αποθήκευση του ηλεκτρικού ρεύματος που προέρχεται από το δυναμό και για την διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στις διάφορες συσκευές ή εξαρτήματα του οχήματος.

Αντικατάσταση μπαταρίας
Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε ενέργεια:
 • Μην ανάβετε φλόγες, τσιγάρα, σπινθήρες κοντά στην μπαταρία και γενικά στο χώρο του κινητήρα
 • Απενεργοποιήστε όλο τον ηλεκτρικό εξοπλισμό και βεβαιωθείτε πως ο διακόπτης της μηχανής είναι στην θέση ‘OFF’
 • Φορέστε προστατευτικά γυαλιά και αντιδιαβρωτικά προστατευτικά γάντια
 • Βεβαιωθείτε ότι η διακοπή της τάσης δεν θα προκαλέσει προβλήματα στα υποσυστήματα του οχήματός σας όπως είναι το immobilizer και ότι το όχημά σας δεν θα ‘κλειδώσει’
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε αγοράσει μπαταρία που πληροί τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του οχήματός σας
 • Βεβαιωθείτε ότι η καινούργια μπαταρία είναι επαρκώς φορτισμένη (τάση χωρίς φορτίο τουλάχιστον 12,50 V).
Διαδικασία
Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε ενέργεια:
 • Αποσυνδέστε τα καλώδια από τα ‘κλιπ’ των πόλων, πρώτα από τον αρνητικό πόλο (-) και έπειτα από τον θετικό (+). Προσέξτε τα καλώδια να μην ακουμπήσουν μεταξύ τους. Αν υπάρχουν και άλλα καλώδια άλλων εξαρτημάτων ή συσκευών (πχ από συναγερμό) αποσυνδέστε τα και αυτά θυμούμενοι όμως την συνδεσμολογία τους
 • Αφαιρέστε το μέσο συγκράτησης-στερέωσης της μπαταρίας (αν υπάρχει)
 • Αφαιρέστε προσεχτικά την μπαταρία
 • Καθαρίστε το χώρο της μπαταρίας στο όχημα πριν τοποθετήσετε την καινούργια. Αν υπάρχει σκόνη ή διάβρωση απομακρύνετέ την με ένα βουρτσάκι βουτηγμένο ιδανικά σε διττανθρακική σόδα (αραιωμένο διάλυμα μαγειρικής σόδας και νερού). Διαφορετικά χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε λιπαντικό χωρίς οξύ. Κάντε το ίδιο και για τα ‘κλιπ’ των πόλων και των άκρων των καλωδίων.
 • Τοποθετήστε την καινούργια μπαταρία
 • Στερεώστε την με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια εξαρτήματα που είχε στερεωθεί η παλιά μπαταρία
 • Αφαιρέστε τα καλύμματα των πόλων της καινούργιας μπαταρίας και τοποθετήστε τα στην παλιά για να αποφευχθούν τυχόν βραχυκυκλώματα και σπινθήρες Συνδέστε πρώτα τον θετικό πόλο (+) και έπειτα τον αρνητικό (-).
 • Βεβαιωθείτε ότι τα ‘κλιπ’ εφαρμόζουν καλά και δεν κουνιούνται ούτε αποσυνδέονται
 • Συνδέστε τυχόν καλώδια από εξαρτήματα ή συσκευές που ήταν από πριν συνδεδεμένα (πχ συναγερμός) με την ίδια συνδεσμολογία από την παλιά μπαταρία
 • Ανακυκλώστε την παλιά μπαταρία και μην την πετάξετε! Τα περισσότερα συνεργεία δέχονται παλιές μπαταρίες για ανακύκλωση. Αν δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο συνεργείο κοντά σας επικοινωνήστε με κάποιο κέντρο ανακύκλωσης ή με το τμήμα εξυγίανσης του δήμου σας για να σας δώσουν πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες μονάδες για επικίνδυνα απόβλητα ή χώρους ασφαλής διάθεσης τους.
Διαφορετικά ελάτε σε ένα από τα ΚΤΕΟ της ΚΤΕΟHellas και θα φροντίσουμε εμείς για την ανακύκλωσή της.
Κριτήρια επιλογής καινούργιας μπαταρίας

Το πρώτο που έχετε να κάνετε πριν την αγορά κάποιας μπαταρίας είναι να σιγουρευτείτε πως είναι κατάλληλη για το όχημά σας. Στην επιλογή αυτή θα σας βοηθήσει το βιβλιαράκι του κατασκευαστή στο οποίο θα βρείτε πληροφορίες για:

 • Μέγεθος της μπαταρίας. Προφανώς και πρέπει να προμηθευτείτε μπαταρία η οποία θα χωράει και θα στερεώνεται με ασφάλεια στον προκαθορισμένο για αυτό το σκοπό χώρο που έχει φτιάξει ο κατασκευαστής του οχήματός σας. Ενδεχομένως ο χώρος αυτός να μπορεί να υποδεχτεί μπαταρίες διαφόρων μεγεθών.
 • Ρεύμα ψυχρής εκκίνησης (Cold Cranking Amps). Το στοιχείο αυτό είναι βασικό για τη σωστή ικανότητα εκκίνησης. Είναι ο αριθμός των ampere που δέχεται η μπαταρία για 30 δευτερόλεπτα σε θερμοκρασία -18ο C μέχρι η τάση της να πέσει σε ακατάλληλα επίπεδα. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των ampere τόσο το καλύτερο. Προτιμήστε πολλά ampere αν ζείτε ή κινείστε σε περιοχές με πολύ ψυχρό κλίμα.
 • Χωρητικότητα: πόση ενέργεια μπορεί να τροφοδοτήσει στο όχημα εάν ο εναλλακτήρας ή το ηλεκτρικό κύκλωμα έχει κάποια βλάβη. Από την χωρητικότητα διαπιστώνουμε πόσα λεπτά μπορεί η μπαταρία να προσφέρει αρκετή ενέργεια για τη λειτουργία του οχήματός μας. Προφανώς επιλέγουμε μπαταρίες με μεγάλη χωρητικότητα.
Προληπτική συντήρηση
Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε ενέργεια:
 • Μην ανάβετε φλόγες, τσιγάρα, σπινθήρες κοντά στην μπαταρία και γενικά στο χώρο του κινητήρα
 • Απενεργοποιήστε όλο τον ηλεκτρικό εξοπλισμό και βεβαιωθείτε πως ο διακόπτης της μηχανής είναι στη θέση ‘OFF’
 • Φορέστε προστατευτικά γυαλιά και αντιδιαβρωτικά προστατευτικά γάντια

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα ελέγξτε αν η μπαταρία είναι καθαρή. Δεν πρέπει να έχει σκόνη ή διάβρωση στους ακροδέκτες και τους συλλέκτες των στοιχείων (καλώδια). Εάν υπάρχει διάβρωση τότε αποσυνδέστε την μπαταρία, αποσυνδέστε και απομακρύνετε τους συλλέκτες και καθαρίστε με ένα βουρτσάκι τα σημεία που υπάρχει διάβρωση, ιδανικά με αραιωμένο διάλυμα μαγειρικής σόδας και νερού (διττανθρακική σόδα) ή με λιπαντικό χωρίς οξύ. Αφού απομακρυνθεί η σκόνη και η διάβρωση, βάζετε αντιοξειδωτικό λιπαντικό επανασυνδέετε τους συλλέκτες και επανατοποθετείτε την μπαταρία. Μην ανοίγετε μπαταρίες που δεν έχουν πώματα. Εάν η απόδοση εκκίνησης είναι ανεπαρκής, ελέγχετε την μπαταρία και εάν χρειαστεί φορτίστε την. Διατηρείτε αποθηκευμένες μπαταρίες πάντοτε φορτισμένες και σε δροσερό μέρος. Ελέγχετε σε τακτικά διαστήματα την κατάσταση φόρτισης ή χρησιμοποιείτε συσκευές διατήρησης της φόρτισης. Εάν η τάση χωρίς φορτίο είναι κάτω των 12.50 V, φορτίστε την μπαταρία. Προσοχή: μην αφαιρείτε τις βαλβίδες ασφαλείας και μην προσθέτετε νερό εσωτερικά της μπαταρίας!

Ελάτε σε οποιοδήποτε ΚΤΕΟ της ΚΤΕΟΗellas να ελέγξουμε την κατάσταση και να μετρήσουμε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας σας.
Γιατί δεν λειτουργεί;
 • Η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται για την εφαρμογή για την οποία προορίζεται ή δεν έχει το κατάλληλο μέγεθος για αυτήν την εφαρμογή
 • Η μπαταρία δεν είναι σωστά τοποθετημένη ή έχει κακή στερέωση
 • Τα καλώδια δεν έχουν συνδεθεί σωστά για να ταιριάζουν με τους ακροδέκτες
 • Λερωμένα-διαβρωμένα, φθαρμένα καλώδια
 • Το όχημα δεν κινήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα
 • Επισκευασμένο ηλεκτρικό σύστημα το οποίο υπέστη μη επιτρεπτές αλλαγές
 • Το όχημα χρησιμοποιούνταν ή μεταφέρθηκε από περιοχές με διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες
 • Η μπαταρία ή ο ηλεκτρολύτης πλύθηκε για να φύγει η διάβρωση
 • Το κουτί ή το κάλυμμα της μπαταρίας φέρει σημάδια κόπωσης από έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες ή φθορές
 • Τα άκρα της μπαταρίας σπρώχνονται προς τα έξω (υποδηλώνει μεγέθυνση των πλακών)
Πρώτες βοήθειες
 • Αν πάνε σταγόνες οξέος στα μάτια: ξεπλένετε τα μάτια σας αμέσως με καθαρό νερό και με ανοιχτά τα βλέφαρα για 10-15 λεπτά. Κατόπιν επισκεφθείτε αμέσως και απαραίτητα γιατρό.
 • Σε περίπτωση κατάποσης οξέος: ξεπλύνετε το στόμα σας και πιείτε άφθονο νερό ή αραιωμένο χυμό λεμονιού. Έπειτα συμβουλευθείτε ένα γιατρό.
 • Εάν το οξύ έλθει σε επαφή με το δέρμα ή με τα ρούχα: αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που έχουν μολυνθεί και εξουδετερώστε αμέσως με σαπουνάδα ή με ουδετεροποιητή οξέος. Τέλος ξεπλένετε με μπόλικο νερό.
 • Αν το δέρμα ερεθιστεί επισκεφτείτε ένα γιατρό
 • Σε περίπτωση εισπνοής: εξασφαλίστε καθαρό αέρα και έπειτα συμβουλευτείτε έναν γιατρό.
Χρήσιμες οδηγίες
Εκκίνηση κινητήρα με τη χρήση εκκινητή (Booster)

Χρησιμοποιείστε μόνο κατάλληλους και εγκεκριμμένους εκκινητές οχημάτων λαμβάνοντας υπόψην τις οδηγίες χρήσης τους.

Διαδικασία
 • Συνδέστε το θετικό πόλο (+) της μπαταρίας με το θετικό πόλο του εκκινητήρα και τον αρνητικό πόλο (-) της μπαταρίας με τον αρνητικό πόλο του εκκινητήρα.
 • Ενεργοποιήστε τον εκκινητήρα
 • Βάλτε μπρος το όχημά σας
 • Αφού πάρει μπροστά απενεργοποιήστε τον εκκινητή
 • Αποσυνδέστε τα καλώδια με την αντίστροφη φορά
Εξωτερική φόρτιση μπαταρίας
Εκκίνηση κινητήρα με τη χρήση εκκινητή (Booster)

Χρησιμοποιείστε μόνο κατάλληλους φορτιστήρες συνεχούς ρεύματος λαμβάνοντας υπόψην τις οδηγίες χρήσης τους.

Διαδικασία
 • Συνδέστε τον θετικό πόλο (+) της μπαταρίας με τον θετικό πόλο του φορτιστήρα και τον αρνητικό πόλο (-) της μπαταρίας με τον αρνητικό πόλο του φορτιστήρα
 • Ενεργοποιήστε τον φορτιστήρα
 • Μετά την πλήρη φόρτιση, απενεργοποιήστε πρώτα τον φορτιστήρα
 • Προσοχή:
 • Διακόψτε τη φόρτιση, όταν ζεσταθεί η μπαταρία ή όταν αρχίσει να εκρέει οξύ από αυτήν
 • Ο χώρος στον οποίο θα φορτίσετε την μπαταρία, πρέπει να έχει καλό εξαερισμό
 • Μην φορτίζετε ποτέ παγωμένες μπαταρίες ή μπαταρίες με θερμοκρασία άνω των 45 °C
Εύρεση κατανάλωσης ρεύματος εξαρτημάτων

Είναι εύκολο να βρούμε κατά προσέγγιση πόση κατανάλωση σε ρεύμα χρειάζεται το όχημά μας. Στο βιβλιαράκι του κατασκευαστή αναγράφονται όλες οι ηλεκτρικές σε ρεύμα καταναλώσεις όπως και στις οδηγίες χρήσης των έξτρα εξαρτημάτων ή συσκευών (πχ ραδιοcd). Ανατρέχουμε λοιπόν στο βιβλιαράκι και βρίσκουμε τις απαιτήσεις σε ρεύμα του οχήματός μας και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε μια πρόχειρη εκτίμηση για το πότε κάθε συσκευή, αν παραμείνει ανοιχτή με σβηστό τον κινητήρα, θα μας « αδειάσει» την μπαταρία.

Παράδειγμα

Η πιο συνηθισμένη αιτία για το άδειασμα της μπαταρίας είναι τα ξεχασμένα (ανοιχτά) φώτα θέσης και πινακίδας, τα alarm και το ραδιοCd. Έστω ότι έχουμε μια τυπική μπαταρία αυτοκινήτου 12Volt, 65Ah η οποία ‘αποδίδει’ 12x65 = 780Wh (Watt hour).
Ένα συνηθισμένο όχημα καταναλώνει σε Watt για τα:

 • 4 Φώτα θέσης (εμπρός-πίσω) και 2 φώτα πινακίδας: 6x5W=30W. Άρα με την τυπική μπαταρία των 780Wh, μετά από 26 ώρες (30x26=780) λειτουργίας τα φώτα αυτά θα μας αδειάσουν την μπαταρία.
 • 4 φώτα alarm (εμπρός-πίσω) και 2 πλαϊνά: 4x21W + 2x5W=94W. Άρα με την τυπική μπαταρία των 780Wh, μετά από 8 ώρες και 29 λεπτά (8,29x94=780) λειτουργίας τα φώτα αυτά θα μας αδειάσουν την μπαταρία.
 • Ένα τυπικό ραδιοcd με 4 ηχεία καταναλώνει περίπου 220W. Άρα με την τυπική μπαταρία των 780Wh, μετά από 3 ώρες και 54 λεπτά (3,54x220=780) λειτουργίας το ραδιοcd θα μας αδειάσει την μπαταρία.
 • Τα παραπάνω υπολογίζονται με την παραδοχή πως η μπαταρία είναι καινούργια. Για ήδη ‘ταλαιπωρημένες’ μπαταρίες υπολογίστε και μια απόκλιση του 60-70% από το αναμενόμενο χρόνο. Για το λόγο αυτό καλό είναι κατά την επιλογή της μπαταρίας να βάζετε και έναν συντελεστή ασφαλείας στην κατανάλωση της τάξης του 20% από αυτό που χρειάζεται το όχημά σας.
Συχνές ερωτήσεις
 • Γιατί δεν ξεκινάει το αυτοκινητό μου;
  Όταν η μπαταρία δεν ξεκινάει το αυτόκινητό μας σημαίνει είτε ότι έχει πλήρως αποφορτιστεί, επειδή ξεχάσαμε πχ. το ραδιοcd ανοιχτό ή τους προβολείς ανοιχτούς ή επειδή έχουμε βλάβη στο δυναμό, είτε ότι έχει αποφορτιστεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην έχει ‘δύναμη’ να ξεκινήσει το όχημά μας. Χαρακτηριστικό της πρώτης περίπτωσης είναι ότι γυρνώντας το κλειδί στη μίζα δεν ανάβουν οι ενδεικτικές λυχνίες στο ταμπλώ, ενώ της δεύτερης περίπτωσης ανάβουν και ακούγεται και ένας χαρακτηριστικός θόρυβος (ψιλό κροτάλισμα) χωρίς όμως να μπορεί να ξεκινήσει το όχημά μας.
 • Τι εννοούμε ‘νεκρή μπαταρία’;
  Νεκρή μπαταρία είναι αυτή η οποία έχει φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της. Είναι η μπαταρία που όσο και να την συνδέουμε σε έναν φορτιστήρα δεν μπορεί να επαναφορτιστεί αρκετά για να αποδίδει ικανοποιητικά επίπεδα ενέργειας. Είναι ‘νεκρή’ και πρέπει να αντικατασταθεί.
 • Πόση ώρα απαιτεί ο εναλλακτήρας (δυναμό) για να φορτίσει πλήρως μια ‘αδύναμη μπαταρία’;
  Ο εναλλακτήρας μπορεί μέσα σε περίπου 30 λεπτά οδήγησης να φορτίσει πλήρως μια μπαταρία.
 • Το όχημά μου ‘μένει’ συνεχώς από ρεύμα. Τι μπορεί να φταίει;
  Στις περισσότερες των περιπτώσεων ο εναλλακτήρας ή κάποιο άλλο εξάρτημα του ηλεκτρικού συστήματος έχει βλάβη. Εάν λοιπόν η μπαταρία σας συνεχώς αποφορτίζεται, ελέγξτε πρώτα το ηλεκτρικό σύστημα στο μηχανικό σας πριν αντικαταστήσετε μπαταρία διότι και με καινούργια θα έχετε τα ίδια προβλήματα.
 • Τι να προσέξω όταν εκκινώ το όχημά μου με καλώδια;
  1. Μην ανάβετε φλόγες, τσιγάρα, σπινθήρες κοντά στις μπαταρίες
  2. Προσέξτε οι μπαταρίες να έχουν την ίδια τάση (συνήθως όλα τα επιβατικά χρησιμοποιούν μπαταρίες με ίδια τάση).
  3. Μην συνδέετε μπαταρίες που γνωρίζετε πως έχουν κάποια βλάβη
  4. Ελέγξτε οπτικά τις δύο μπαταρίες πριν συνδέσετε τα καλώδια για εμφανείς διαρροές ή φθορές
  5. Βεβαιωθείτε πως τα καπάκια απαέρωσης είναι καλά κλεισμένα και επίπεδα
  6. Βεβαιωθείτε πως τα οχήματα δεν εφάπτονται και ότι οι και οι δύο διακόπτες λειτουργίας των μηχανών είναι στη θέση ‘off’
  7. Απενεργοποιήστε όλο τον ηλεκτρικό εξοπλισμό
  8. Βεβαιωθείτε πως τα καλώδια είναι μακριά από κινούμενα ή περιστρεφούμενα μέρη
 • Προσοχή:
  Η διακοπή τάσης μπορεί να προκαλέσει διακοπή της λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστατικών μερών (immobilizer, ραδιόφωνο κλπ.). Αν δεν είστε σίγουροι ότι το όχημά σας δεν θα ‘ακινητοποιηθεί’ μετά την αποσύνδεση της μπαταρίας τότε συνιστούμε να κάνετε αντικατάσταση σε κάποιον ειδικό.
 • Τι είναι η εναλλακτική διαχείριση μπαταριών;
  Εναλλακτική διαχείριση μπαταριών αποτελούν οι εργασίες συλλογής, παραλαβής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, ανακύκλωσης και ανάκτησης ενέργειας των μπαταριών.
 • Τι είναι η ανακύκλωση μπαταριών;
  Ανακύκλωση μπαταριών είναι η διαδικασία ανάκτησης και αξιοποίησης των υλικών που αποτελούν τις μπαταρίες, δηλαδή η απόσπαση των μετάλλων της μπαταρίας και η επαναφορά τους στον φυσικό και οικονομικό κύκλο, με την επαναχρησιμοποίησή τους για την κατασκευή νέων μπαταριών ή άλλων προϊόντων. Τελικός σκοπός της ανακύκλωσης είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών, καθώς και η μείωση του όγκου απορριμμάτων.
 • Γιατί να κάνω ανακύκλωση; Ποιό είναι το δικό μου προσωπικό όφελος;
  Τα οφέλη από την ανακύκλωση μπαταριών είναι κοινά για όλους. Δημιουργούμε ένα καλύτερο περιβάλλον για εμάς και τα παιδιά μας. Σε όλες τις χώρες τις Ευρώπης, η ανακύκλωση μπαταριών γίνεται για: την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών την μείωση του όγκου των απορριμμάτων τα οποία καταλήγουν στα ΧΥΤΑ (Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων), την εξοικονόμηση πρώτων υλών, την εξοικονόμηση ενέργειας, την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την συνεισφορά στον πολιτισμό, εφόσον η εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί δείκτη πολιτισμού.
  Η ανακύκλωση των μπαταριών είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για την υγεία και το περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει μεγάλη βαρύτητα στην ανακύκλωση των μπαταριών και ψήφισε πρόσφατα νομοθεσία με την οποία καθορίζεται για όλα τα κράτη μέλη η συλλογή του 45% κατά βάρος των φορητών μπαταριών που διακινούνται σε αυτά μέχρι την 26/9/2016.
 • Πώς μπορώ εγώ να συνεισφέρω στην προστασία του περιβάλλοντος από τις βλαβερές ουσίες των μπαταριών;
  Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων μπαταριών, από όπου οι μπαταρίες συλλέγονται για να ανακυκλωθούν. Τα περισσότερα συνεργεία δέχονται παλιές μπαταρίες για ανακύκλωση. Αν δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο συνεργείο κοντά σας επικοινωνήστε με κάποιο κέντρο ανακύκλωσης ή με το τμήμα εξυγίανσης του δήμου σας για να σας δώσουν πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες μονάδες για επικίνδυνα απόβλητα ή χώρους ασφαλής διάθεσης τους. Έτσι προστατεύετε το νερό και το έδαφος από επικίνδυνες για την δημόσια υγεία ουσίες.
 • Ποιές μπαταρίες μπορώ να πετάξω στον κάδο ανακύκλωσης μπαταριών;
  Όλα τα είδη φορητών μπαταριών μπορούν να ανακυκλωθούν. Για μεγαλύτερες μπαταρίες, αυτοκινήτων, βιομηχανικές ή ηλεκτρικούς συσσωρευτές θα πρέπει να απευθυνθείτε στον αρμόδιο φορέα (ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε., τηλ. επικοινωνίας 2103421091, www.sydesys.gr ).
 • Πού μπορώ να βρω κάδο ανακύκλωσης μπαταριών;
  Κάδους ανακύκλωσης μπαταριών μπορείτε να βρείτε σε δήμους, επιχειρήσεις, νοσοκομεία, στρατιωτικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, super market κ.α. Στο δίκτυο της KTEOHellas μπορείτε επίσης να φέρετε τις παλιές σας μπαταρίες και θα φροντίσουμε εμείς για την μεταφορά τους σε κέντρα ανακύκλωσης.
 • Πού ανακυκλώνονται οι μπαταρίες που έχουν συλλεχθεί;
  Ανάλογα με τον τύπο της μπαταρίας, η ανακύκλωση γίνεται είτε στην ελλάδα σε αδειοδοτημένες και συμβεβλημένες επιχειρήσεις ανακύκλωσης, είτε σε αντίστοιχες μονάδες του εξωτερικού. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν λίγα εργοστάσια ανακύκλωσης που δέχονται μπαταρίες και όπως και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι και η Ελλάδα στέλνει σε αυτά τις μπαταρίες που δεν μπορεί να ανακυκλώσει, για να ανακυκλωθούν.

Δείτε video:
Εκκίνηση κινητήρα με καλώδια

Για την εκκίνηση κινητήρα με καλώδια θα χρειαστείτε ένα δεύτερο αμάξι (δότη) το οποίο θα σας δώσει ρεύμα. Σβήστε τους κινητήρες και τα ηλεκτρικά συστήματα που λειτουργούν με ρεύμα και στα δύο αυτοκίνητα. Συνδέστε το ένα άκρο του κόκκινου καλωδίου στο θετικό (+) πόλο της ‘νεκρής’ μπαταρίας του αυτοκινήτου σας και το άλλο άκρο στον αντίστοιχο θετικό πόλο του αυτοκινήτου 'δότη'. Συνδέστε το ένα άκρο του μαύρου καλωδίου στον αρνητικό πόλο (-) της ΄νεκρής’ μπαταρίας του αυτοκινήτου σας και το άλλο άκρο στον αντίστοιχο αρνητικό πόλο του αυτοκινήτου 'δότη'. Ξεκινήστε πρώτα τον κινητήρα του αυτοκινήτου 'δότη' και έπειτα τον δικό σας. Αφού πάρει μπροστά αποσυνδέστε τα καλώδια με την αντίστροφη σειρά που τα συνδέσατε.

Save

393
Last 24 Hour Bookings
17
Active users
© 2024 KTEOHellas. All rights reserved. | Powered by
Το website χρησιμοποιεί cookies.

Tα cookies μας βοηθάνε να σας προσφέρουμε την βέλτιστη δυνατή εμπειρία πλοήγησης. Χρησιμοποιώντας το www.kteohellas.gr ή κλείνοντας αυτό το μήνυμα αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Cookie settings

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύουν πληροφορία στον browser κατά τη διάρκεια της περιήγησης σας στο www.kteohellas.gr και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στγμή.

Ρυθμίσεις Προτιμήσεων
Google Reviews
Book Now
Reminder
Car Insurance
+