Είμαι ασφαλισμένος;

Συμπληρώστε τα πεδία Αρ. Κυκλοφορίας και ΑΦΜ στην σελίδα που εμφανίζονται.

Πατήστε αναζήτηση και η εφαρμογή θα σας εμφανίσει τα στοιχεία του οχήματος, την ασφαλιστική στην οποία είναι ασφαλισμένο καθώς και τη διάρκεια ασφάλισης.

© 2018 KTEOHellas. All rights reserved.