Future Start
Book online
Αντίγραφο διπλώματος

Άρση παρακράτησης

Η παρακράτηση κυριότητας συμβαίνει συνήθως, όταν αγοράζουμε ένα όχημα με δόσεις. Το όχημα μέχρι να αποπληρωθεί ο δανειστής ανήκει ουσιαστικά σε αυτόν. Είναι μια πρακτική ασφαλείας η οποία ουσιαστικά προστατεύει τον δανειστή από τον δανειζόμενο και δεν του επιτρέπει να μεταβιβάσει το όχημα χωρίς να τον έχει αποπληρώσει. Μόλις γίνει η αποπληρωμή θα πρέπει ο δανειζόμενος να προβεί σε άρση της παρακράτησης ώστε το όχημα να περάσει στην κυριοτητά του.

Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Νόμου 4784/2021 (ΦΕΚ 40/Α/16-03-2021) σε περίπτωση μεταβίβασης η παρακράτηση κυριότητας αίρεται αυτοδίκαια μετά την παρέλευση επτά (7) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας, στην οποία αυτή έχει καταγραφεί.


Η διαδικασία μπορεί εύκολα να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσα από την σελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης πατώντας εδώ. Εναλλακτικά θα πρέπει να συγκεντρώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να τα καταθέσετε στην αρμόδια Περιφέρεια του τόπου κατοικίας σας ή στο ΚΕΠ.

Συνολικό κόστος:
20€
24ωρο τηλ. κέντρο
Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστείτε

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση Άρσης Παρακράτησης Οχήματος
 2. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο του αιτούντος
 3. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος

Επίσης:

Αν η παρακράτηση είναι από τράπεζα τότε:

 • Εξοφλητικό τραπέζης

Αν η παρακράτηση είναι από ιδιώτη τότε:

 • Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα ή το ΚΕΠ.

Αν η παρακράτηση είναι από αντιπροσωπεία τότε:

 • Υπεύθυνη δήλωση της αντιπροσωπείας που αγοράστηκε το όχημα ότι έχει εξοφληθεί θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα ή το ΚΕΠ
 • ΦΕΚ ίδρυσης αντιπροσωπείας

Συνιστούμε αν δεν γνωρίζετε ποιος έχει την κυριότητα του οχήματός σας (τράπεζα, εμπορία, αντιπροσωπεία) να επικοινωνήσετε με τον πωλητή του οχήματός σας ή με την οικεία Περιφέρειά σας και να σας δώσουν περισσότερες πληροφορίες για να προμηθευτείτε τις σωστές δηλώσεις.

Κατάθεση δικαιολογητικών και χρόνος ολοκλήρωσης

 • Αν η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνει στην Περιφέρεια η διαδικασία ολοκληρώνεται σε έως 50 εργάσιμες ημέρες.
 • Αν η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνει στα ΚΕΠ, λόγω της αποστολής-λήψης των εγγράφων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας και ο ενδιαφερόμενος ειδοποιείται από τα ΚΕΠ μέσω sms ή τηλεφώνου όταν αυτή ολοκληρωθεί, ώστε να προσέλθει στο ΚΕΠ και να παραλάβει το τελικό έγγραφο.
 • Αν η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνει στο δίκτυο των ιδιωτικών ΚΤΕΟ της ΚΤΕΟΗellas, τότε η διαδικασία ολοκληρώνεται σε 7 εργάσιμες ημέρες, με την προϋπόθεση όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του δημοσίου να λειτουργούν κανονικά (απεργίες, αργίες, κ.λπ).

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε

 • Η άρση παρακράτησης δεν επιβαρύνει οικονομικά τον ενδιαφερόμενο
 • Η συμπλήρωση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του αιτούντος είναι υποχρεωτική.
 • Η παρακράτηση μπορεί να γίνει με μια απλή υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αιτών θα δηλώνει πως θέλει να παρακρατηθεί η κυριότητα του οχήματος.
 • Αν έχει γίνει διπλή παρακράτηση (π.χ. τράπεζα και αντιπροσωπεία) τότε θα πρέπει να γίνει άρση και για τις δύο περιπτώσεις με την κατάθεση των ανάλογων δικαιολογητικών.
 • Συνήθως οι επαγγελματίες (εμπορίες, αντιπροσωπείες κλπ) συνάπτουν συνεργασίες με τράπεζες οι οποίες χρηματοδοτούν την αγορά ενός οχήματος. Την κυριότητα, ανάλογα την συμφωνία των εμπλεκόμενων μερών, μπορεί να την έχει η τράπεζα ή η εμπορία ή και οι 2 με αποτέλεσμα να χρειαστείτε δηλώσεις από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Για να αποφύγετε την ταλαιπωρία συνιστούμε να επικοινωνήσετε με την οικεία σας περιφέρεια και από τον φάκελο του οχήματός σας να σας πουν ακριβώς ποιος διατηρεί την κυριότητα του οχήματός σας και να αναζητήσετε από αυτόν τα δικαιολογητικά για την άρση παρακράτησης.
 • Αν η κατάθεση των δικαιολογητικών δεν γίνει αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο τότε όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής από το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα ή τα ΚΕΠ. Επιπλέον θα χρειαστεί και εξουσιοδότηση επίσης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής μαζί με επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του εξουσιοδοτημένου προσώπου.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Νόμου 4784/2021 (ΦΕΚ 40/Α/16-03-2021):

  1. Σε περίπτωση μεταβίβασης οχήματος των κατηγοριών Μ1, Μ2, Μ3, Ν1 και μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης, των οποίων η κυριότητα παρακρατείται από τον πωλητή, η παρακράτηση κυριότητας αίρεται αυτοδίκαια μετά την παρέλευση επτά (7) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας, στην οποία αυτή έχει καταγραφεί. Η ρύθμιση ισχύει και για τα αυτοκίνητα οχήματα των ανωτέρω κατηγοριών και τις μοτοσυκλέτες ιδιωτικής χρήσης που ήδη κυκλοφορούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

  2. Η παρακράτηση κυριότητας δεν αίρεται, σύμφωνα με την παρ. 1 και εξακολουθεί να ισχύει σε περίπτωση που ο παρακρατήσας την κυριότητα αποδεικνύει εγγράφως, με αίτησή του προς την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, την ύπαρξη εκκρεμούς διαδικασίας ενώπιον των δικαστικών αρχών σχετικά με την κυριότητα του οχήματος, η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικού διαστήματος δύο (2) μηνών προ της αυτοδίκαιης άρσης της παρακράτησης κυριότητας, σύμφωνα με την παρ. 1.

8
ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
21
ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ
800
ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ
Η KTEOHellas είναι επιλογή σας.
Σας ευχαριστούμε!
Θα φροντίσουμε να μείνετε ικανοποιημένοιενθουσιασμένοι!
435
Last 24 Hour Bookings
24
Active users
© 2024 KTEOHellas. All rights reserved. | Powered by
Το website χρησιμοποιεί cookies.

Tα cookies μας βοηθάνε να σας προσφέρουμε την βέλτιστη δυνατή εμπειρία πλοήγησης. Χρησιμοποιώντας το www.kteohellas.gr ή κλείνοντας αυτό το μήνυμα αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Cookie settings

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύουν πληροφορία στον browser κατά τη διάρκεια της περιήγησης σας στο www.kteohellas.gr και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στγμή.

Ρυθμίσεις Προτιμήσεων
Google Reviews
Book Now
Reminder
Car Insurance
+