Future Start

Νέο απλοποιημένο δελτίο ΚΤΕΟ

Στο απλοποιημένο δελτίο που θα παραλάβετε, θα δείτε τα όρια των “φυσιολογικών τιμών”, προκειμένου να αποκτήσετε μια καλύτερη εικόνα της κατάστασης του αυτοκινήτου σας.
Θα δείτε λοιπόν τις βασικές μετρήσεις του αυτοκινήτου σας αποτυπωμένες με δείκτες σε μικρά “όργανα”, τα οποία είναι χρωματικά κωδικοποιημένα και θυμίζουν όργανα αυτοκινήτου με τα οποία είναι εξοικειωμένοι οι οδηγοί.
Όπως εξηγείται και στο υπόμνημα, το ιδανικό είναι όλες οι μετρήσεις να βρίσκονται στο πράσινο. Αν κάποια μέτρηση είναι στο κίτρινο (δευτερεύουσα έλλειψη), συνήθως αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να προβούμε σε κάποιες βελτιώσεις – επισκευές, ανάλογα με τη σοβαρότητα του προβλήματος. Φυσικά, ο ελεγκτής ο οποίος έχει μια πολύ καλύτερη εικόνα της κατάστασης του οχήματος θα σας προτείνει τι ακριβώς θα πρέπει να κάνετε.
Θα παρατηρήσετε ότι σε κάποια μέτρηση, η πράσινη περιοχή είναι στα αριστερά και σε κάποια άλλα είναι στη μέση ή στα δεξιά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι επιλέξαμε όλα αυτά τα “όργανα” να ξεκινούν την μέτρηση από το “0” και να καταλήγουν στο μέγιστο. Προφανώς για απλοποίηση τα “όργανα” αυτά δεν είναι σε κλίμακα και τα εκάστοτε όρια απεικονίζονται στα σημεία που εφάπτονται οι δύο περιοχές.
Για την καλύτερη κατανόηση αυτού του δελτίου ΚΤΕΟ θα δείτε ότι οι μετρήσεις είναι κατηγοριοποιημένες σε ενότητες. Υπάρχουν μετρήσεις που αφορούν σε κάθε τροχό ξεχωριστά, σε κάθε άξονα ξεχωριστά, στις εκπομπές καυσαερίων αλλά και σε κάποιες που αφορούν στο όχημα συνολικά.

Απόδοση ανάρτησης (%)
Όρια*
0% - 29% Σοβαρή έλλειψη (Σ.Ε.)
30% και πάνω Φυσιολογικές τιμές (Φ.Τ.)

Αυτή η μέτρηση απεικονίζει το ποσοστό των κραδασμών που μπορεί να απορροφήσει η ανάρτηση που απαρτίζεται από το αμορτισέρ, το ελατήριο και το ίδιο το ελαστικό. Θεωρητικά όσο μεγαλύτερο είναι αυτό το ποσοστό τόσο καλύτερα δουλεύει η ανάρτηση. Στην πράξη όμως επειδή όλα τα αναγνωρισμένα διεθνώς αμορτισερόμετρα (όπως έχει επικρατήσει να αποκαλούνται), μετρούν το βάρος του τροχού σε ένα μεγάλο φάσμα συχνοτήτων, θα δούμε ότι τα ελαφριά οχήματα πάντα δείχνουν χαμηλή απόδοση. Αυτό δεν θα πρέπει να μας ανησυχεί (με την προϋπόθεση ότι είναι τουλάχιστον 40%), διότι ακόμα και αν αλλάξουμε τα αμορτισέρ – ελατήρια το “πρόβλημα” θα παραμείνει.
Ο ελεγκτής σας, θα μπορέσει με την εμπειρία του να σας καθοδηγήσει για το τι πρέπει να κάνετε αφού γνωρίζει ποια οχήματα παρουσιάζουν πάντα χαμηλή απόδοση. Είναι σημαντικό, πριν τη διενέργεια της μέτρησης αυτής να βεβαιωθούμε πως όλα τα ελαστικά έχουν την προβλεπόμενη πίεση αέρα.
Αυτό όμως που θα πρέπει να μας ανησυχήσει είναι η μεγάλη διαφορά στην απόδοση των 2 αναρτήσεων του ιδίου άξονα.

Φ.Τ. Το αυτοκίνητο περνάει χωρίς καμία παρατήρηση.
Δ.Ε. Το αυτοκίνητο περνάει, αλλά θα πρέπει ο οδηγός να προβεί εντός 2μήνου σε επισκευή χωρίς να πρέπει να περάσει από το ΚΤΕΟ για επανέλεγχο.
Σ.Ε. Ο οδηγός θα πρέπει να προβεί σε κάποια επισκευή οχήματος προκειμένου να είναι ασφαλές για κυκλοφορία. Μέσα σε 30 ήμερες θα πρέπει να περάσει από επανάλεγχο ΚΤΕΟ.
Παραμόρφωση δίσκου φρένων (οβάλ) (%)
0% -20% Φυσιολογικές τιμές (Φ.Τ.)
21% και πάνω Σοβαρή έλλειψη (Σ.Ε.)

Η μέτρηση αυτή δείχνει την κατάσταση της δισκόπλακας (στραβωμένη, φθαρμένη) ή του τυμπάνου του ταμπούρου. Όσο πιο μικρό είναι το ποσοστό αυτό (της παραμόρφωσης), τόσο το φρενάρισμα μας είναι πιο ομαλό και συνεχές, χωρίς αυξομειώσεις και με καλύτερη απόδοση. Οι αυξημένες τιμές, συνήθως, υποδηλώνουν στραβωμένη δισκόπλακα και ταμπούρο. Συνήθως το οβάλ δημιουργείται όταν ένας ζεστός ή καυτός δίσκος έρχεται σε επαφή με λιμνάζοντα νερά και κρυώνει απότομα.
ΠΡΟΣΟΧΗ ! Το οβάλ έχει να κάνει μόνο με τις περιστρεφόμενες επιφάνειες (Δίσκοι – Τύμπανα) και ποτέ με σταθερές επιφάνειες όπως τακάκια – φερμουίτ κλπ.

Φ.Τ. Το αυτοκίνητο περνάει χωρίς καμία παρατήρηση.
Δ.Ε. Το αυτοκίνητο περνάει, αλλά θα πρέπει ο οδηγός να προβεί εντός 2μήνου σε επισκευή χωρίς να πρέπει να περάσει από το ΚΤΕΟ για επανέλεγχο.
Σ.Ε. Ο οδηγός θα πρέπει να προβεί σε κάποια επισκευή οχήματος προκειμένου να είναι ασφαλές για κυκλοφορία. Μέσα σε 30 ήμερες θα πρέπει να περάσει από επανάλεγχο ΚΤΕΟ.
Βάρος (Kg)

Εδώ δεν υπάρχουν φυσιολογικές τιμές. Ότι και να δείξει λοιπόν η ζυγαριά είναι “εντός των ορίων”.
Ο λόγος για τον οποίον πάντα ζυγίζονται όλοι οι τροχοί ενός αυτοκινήτου ξεχωριστά, είναι διότι το βάρος λαμβάνεται υπ’ όψιν για να υπολογιστεί η απόδοση φρεναρίσματος αλλά και η απόδοση των αναρτήσεων.
Η μονάδα μέτρησης που φαίνεται είναι το κιλό (Kg) με το οποίο είμαστε όλοι εξοικειωμένοι.
Συνήθως οι αριστεροί τροχοί είναι πιο βαρείς, διότι κατά τον έλεγχο υπάρχει και ο ελεγκτής που κάθετε στη θέση του οδηγού.

Σύγκλιση – Απόκλιση (m-Km)
-3 έως +3 Φυσιολογικές τιμές (Φ.Τ.)
-10 έως -3,5 και +3,5 έως +10 Δευτερεύουσα έλλειψη (Δ.Ε.)
-11 και κάτω και +11 και πάνω Σοβαρή έλλειψη (Σ.Ε.)

Το σύστημα διεύθυνσης ενός αυτοκινήτου είναι αρκετά πολύπλοκο. Για να μετρηθεί σωστά, πρέπει να γίνει ενδελεχής έλεγχος με ειδικές ηλεκτρονικές κεφαλές που τοποθετούνται σε κάθε τροχό και με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή να συγκριθούν όλες οι γωνίες των τροχών με βάση τις τιμές του κατασκευαστή.
Οι βασικές γωνίες που μετράνε αυτά τα συστήματα είναι η Camber, η Caster και η σύγκλιση.
Εμείς εδώ στο ΚΤΕΟ μετράμε μόνο τη σύγκλιση (αν είναι αρνητική λέγεται απόκλιση), προκειμένου να πάρουμε μια πολύ γενική εικόνα της κατάστασης του συστήματος διεύθυνσης.
Η μονάδα μέτρησης είναι τα μέτρα απόκλισης από την απόλυτη ευθεία, ανά διανυθέν χιλιόμετρο (m/Km)
Μεγάλες συγκλίσεις (ή αποκλίσεις), είναι ένδειξη για περαιτέρω έλεγχο που συνήθως ξεκινάει με μια απλή ευθυγράμμιση των τροχών.

Φ.Τ. Το αυτοκίνητο περνάει χωρίς καμία παρατήρηση.
Δ.Ε. Το αυτοκίνητο περνάει, αλλά θα πρέπει ο οδηγός να προβεί εντός 2μήνου σε επισκευή χωρίς να πρέπει να περάσει από το ΚΤΕΟ για επανέλεγχο.
Σ.Ε. Ο οδηγός θα πρέπει να προβεί σε κάποια επισκευή οχήματος προκειμένου να είναι ασφαλές για κυκλοφορία. Μέσα σε 30 ήμερες θα πρέπει να περάσει από επανέλεγχο ΚΤΕΟ.
Δύναμη φρεναρίσματος (Ν)

Είναι η μέγιστη δύναμη φρεναρίσματος που ασκείται στον τροχό λίγο πριν αυτός μπλοκάρει. Δεν υπάρχουν φυσιολογικές τιμές. Η μέτρηση διαφέρει από όχημα σε όχημα και εξαρτάται από τον τύπο του οχήματος, το σύστημα πέδησης, το βάρος του οχήματος κλπ. Εννοείται όμως πως η μέτρηση αυτή είναι πολύ σημαντική για τον υπολογισμό του ποσοστού της συνολικής απόδοσης φρεναρίσματος του οχήματος (το αναλύουμε πιο κάτω).

Διαφορά απόδοσης φρεναρίσματος (μονόπλευρο) (%)
0% - 30% Φυσιολογικές τιμές (Φ.Τ.)
31% και πάνω Σοβαρή έλλειψη (Σ.Ε.)

Είναι μια πολύ σημαντική μέτρηση, όπου μας δείχνει τη διαφορά στη δύναμη φρεναρίσματος ανάμεσα σε δύο τροχούς του ίδιου άξονα (π.χ. ανάμεσα στους μπροστινούς τροχούς). Όσο πιο μεγάλο είναι το ποσοστό, τόσο μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα.
Τέτοιες διαφορές στη δύναμη συναντούμε συχνότερα σε διατάξεις με ταμπούρα (όπου πλέον χρησιμοποιούνται μόνο στους πίσω τροχούς και σε μικρά οχήματα) και σπανιότερα σε δισκόφρενα.
Αν το ποσοστό αυτό είναι μεγάλο είναι επικίνδυνο, γιατί μπορεί κατά τη διάρκεια ενός δυνατού και απότομου φρεναρίσματος να χάσουμε τον έλεγχο του οχήματος.

Φ.Τ. Το αυτοκίνητο περνάει χωρίς καμία παρατήρηση.
Δ.Ε. Το αυτοκίνητο περνάει, αλλά θα πρέπει ο οδηγός να προβεί εντός 2μήνου σε επισκευή χωρίς να πρέπει να περάσει από το ΚΤΕΟ για επανέλεγχο.
Σ.Ε. Ο οδηγός θα πρέπει να προβεί σε κάποια επισκευή οχήματος προκειμένου να είναι ασφαλές για κυκλοφορία. Μέσα σε 30 ήμερες θα πρέπει να περάσει από επανέλεγχο ΚΤΕΟ.
Διαφορά απόδοσης της ανάρτησης (%)
0% - 30% Φυσιολογικές τιμές (Φ.Τ.)
31% και πάνω Σοβαρή έλλειψη (Σ.Ε.)

Είναι η μέτρηση που μας δείχνει τη διαφορά στην απόδοση της ανάρτησης ανάμεσα σε δύο τροχούς του ίδιου άξονα (π.χ. ανάμεσα στους μπροστινούς τροχούς). Όσο πιο μεγάλο είναι το ποσοστό, τόσο μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα. Όταν το ποσοστό αυτό είναι μεγάλο, μας δείχνει πως είναι πολύ πιθανό κάποιο τμήμα της διάταξης της ανάρτησης αυτού του άξονα (αμορτισέρ, ελατήριο κλπ) να μην λειτουργεί καλά. Είναι σημαντικό, πριν τη διενέργεια της μέτρησης αυτής να βεβαιωθούμε πως όλα τα ελαστικά έχουν την προβλεπόμενη πίεση αέρα.

Φ.Τ. Το αυτοκίνητο περνάει χωρίς καμία παρατήρηση.
Δ.Ε. Το αυτοκίνητο περνάει, αλλά θα πρέπει ο οδηγός να προβεί εντός 2μήνου σε επισκευή χωρίς να πρέπει να περάσει από το ΚΤΕΟ για επανέλεγχο.
Σ.Ε. Ο οδηγός θα πρέπει να προβεί σε κάποια επισκευή οχήματος προκειμένου να είναι ασφαλές για κυκλοφορία. Μέσα σε 30 ήμερες θα πρέπει να περάσει από επανέλεγχο ΚΤΕΟ.
Συντελεστής φρεναρίσματος χειροφρένου (%)
16% και πάνω Φυσιολογικές τιμές (Φ.Τ.)
0-15% Σοβαρή έλλειψη (Σ.Ε.) έως και Επικίνδυνη

Το χειρόφρενο είναι το μέσο ακινητοποίησης του οχήματος όταν δεν υπάρχει οδηγός. Συνήθως είναι μηχανικό και ενεργοποιείται χειροκίνητα. Σπανιότερα ενεργοποιείται με το πόδι ενώ σε κάποια σύγχρονα και συνήθως ακριβά αυτοκίνητα είναι ηλεκτρικό και ενεργοποιείται με κουμπί.

Φ.Τ. Το αυτοκίνητο περνάει χωρίς καμία παρατήρηση.
Δ.Ε. Το αυτοκίνητο περνάει, αλλά θα πρέπει ο οδηγός να προβεί εντός 2μήνου σε επισκευή χωρίς να πρέπει να περάσει από το ΚΤΕΟ για επανέλεγχο.
Σ.Ε. Ο οδηγός θα πρέπει να προβεί σε κάποια επισκευή οχήματος προκειμένου να είναι ασφαλές για κυκλοφορία. Μέσα σε 30 ήμερες θα πρέπει να περάσει από επανέλεγχο ΚΤΕΟ.
Συνολική απόδοση φρεναρίσματος (%)
0% - 49% Σοβαρή έλλειψη (Σ.E.) έως επικίνδυνη
50% και πάνω Φυσιολογικές τιμές (Φ.Τ.)

Είναι το απόσταγμα των μετρήσεων, που απορρέει από τις επί μέρους μετρήσεις φρεναρίσματος ανά τροχό και από το βάρος του οχήματος ανά τροχό. Μας δείχνει τη συνολική ικανότητα φρεναρίσματος του οχήματος και είναι ίσως η σημαντικότερη μέτρηση για την ασφάλεια μας.
Επίσης, είναι και η μόνη (σ’ αυτήν την απεικόνιση) που μπορεί να σημάνει και επικίνδυνη έλλειψη, κάτι βέβαια εξαιρετικά σπάνιο.

E.E. : Επικίνδυνη έλλειψη το αυτοκίνητο πρέπει να ακινητοποιηθεί.
Φ.Τ. Το αυτοκίνητο περνάει χωρίς καμία παρατήρηση.
Σ.Ε. Ο οδηγός θα πρέπει να προβεί σε κάποια επισκευή οχήματος προκειμένου να είναι ασφαλές για κυκλοφορία. Μέσα σε 30 ήμερες θα πρέπει να περάσει από επανέλεγχο ΚΤΕΟ.
Εκπομπές καυσαερίων

Τα όρια διαφέρουν ανάλογα με την ημερομηνία έκδοσης της 1ης αδείας του οχήματος, την ύπαρξη καταλύτη, το καύσιμο κλπ. Τα όρια λοιπόν που φαίνονται στο δικό σας δελτίο αφορούν στο δικό σας αυτοκίνητο. Μετράμε τους υδρογονάθρακες (HC) και το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), στο ρελαντί και στις 2.200 rpm. Η κατάσταση του αισθητήρα “λ” ελέγχεται στα οχήματα με τριοδικό καταλύτη.
Στα πετρελαιοκίνητα μετράμε μόνο τον συντελεστή “Κ”.
Οι μετρήσεις αυτές μας δίνουν μια πολύ καλή εικόνα της «υγείας» του κινητήρα. Μερικά από τα αίτια για τις υψηλές εκπομπές καυσαερίων είναι η κατάσταση του καταλύτη, το ηλεκτρικό κύκλωμα, κάποιος ηλεκτρονικός αισθητήρας και φυσικά ο κακορυθμισμένος κινητήρας.
Οι μετρήσεις των καυσαερίων δεν μπορούν από μόνες τους να μας οδηγήσουν στην αιτία του προβλήματος, μπορούν μόνο να χτυπήσουν ένα καμπανάκι για περαιτέρω διερεύνηση.
Σημείωση: Ένα από τα κριτήρια επιλογής αυτοκινήτου πλέον, είναι και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Αυτή τη μέτρηση μπορούν να την κάνουν μόνο εξειδικευμένα εργαστήρια στο εξωτερικό και οι ίδιες οι αυτοκινητοβιομηχανίες προκειμένου να πάρουν την έγκριση τύπου. Σε κανένα ΚΤΕΟ του κόσμου δεν μπορεί να γίνει μέτρηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2).Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να μετρηθούν οι ρύποι και αν είναι εντός των ορίων να συμπεράνουμε ότι ο κινητήρας δουλεύει σωστά και άρα εκπέμπει το CO2 που αναγράφεται στην έγκριση τύπου του συγκεκριμένου οχήματος (αναπαράγεται σε όλα τα περιοδικά αυτοκινήτου).

Συνολικό βάρος (Κg)

Είναι η πιο απλή και κατανοητή μέτρηση που απεικονίζει το συνολικό βάρος του οχήματος συνυπολογίζοντας και τον οδηγό, με μονάδα μέτρησης τα κιλά (Kg). Δεν υπάρχουν φυσιολογικές τιμές. Ότι και να δείξει λοιπόν η ζυγαριά είναι “εντός των ορίων”.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: ΚΤΕΟ ΑΠΛΑ Ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σας απλά, με μια ματιά και στο e-mail σας

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Έλα ΚΤΕΟΗellas... με χρήσιμα δώρα για το Ι.Χ αυτοκίνητό σου!

Στην KTEOHellas είμαστε αφοσιωμένοι την καθημερινότητα κάθε οδηγού. Τα ΚΤΕΟ μας είναι ανοικτά σε όλους για κάθε ανάγκη που μπορεί να προκύψει στις διαδρομές σας. Στο www.kteohellas.gr θα βρίσκετε πάντα πληροφορίες και videos που μπορεί να φανούν χρήσιμα στο δρόμο και στο ταξίδι.

Εάν απλά σου αρέσει να επιλέγεις το καλύτερο...
390
Last 24 Hour Bookings
34
Active users
© 2024 KTEOHellas. All rights reserved. | Powered by
Το website χρησιμοποιεί cookies.

Tα cookies μας βοηθάνε να σας προσφέρουμε την βέλτιστη δυνατή εμπειρία πλοήγησης. Χρησιμοποιώντας το www.kteohellas.gr ή κλείνοντας αυτό το μήνυμα αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Cookie settings

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύουν πληροφορία στον browser κατά τη διάρκεια της περιήγησης σας στο www.kteohellas.gr και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στγμή.

Ρυθμίσεις Προτιμήσεων
Google Reviews
Book Now
Reminder
Car Insurance
+